U bent hier: Home / Toolbox / Resultaat / Evaluatie / Interne Evaluatie

Interne Evaluatie

Met interne evaluatie wordt bedoeld het intern bespreken en evalueren van het handelen van jezelf en de groep waarmee je gepoogd hebt je doel te bereiken. Het is vooral een leerproces voor het eigen team met als doel om een volgende keer sterker en beter gefundeerd actie te kunnen nemen.

Met een evaluatie creëer je een leermoment om te kunnen bepalen of de ingezette koers de juiste was of dat er een bijstelling gewenst is. Zonder evaluatie is er geen bijsturing mogelijk. Evaluatie legt de basis voor een volgende te nemen stap.

Evaluatie vindt niet alleen plaats aan het eind van de rit –  bepalen of je doel al of niet is bereikt. Evaluatie is een continu proces  en speelt op alle niveaus van handelen. Een toelichting aan de hand van een langer lopend project waarin meerdere stappen te onderscheiden zijn:
Bij iedere genomen stap (of deelproject) geeft evaluatie inzicht in het effect van die stap en de invloed op het proces als geheel. Als een stap niet het beoogde effect had moet je overwegen om een nieuwe stap te introduceren in het project.

Evaluatie is een ´realtime' proces dat voortdurend en op alle niveaus speelt, zelfs op micro niveau van het menselijk handelen. Als je tijdens een gesprek met een opponent merkt dat een uitspraak verkeerd valt, dan evalueer je dit onmiddellijk en stuur je de conversatie bij, zodat het gesprek weer een positieve wending kan nemen. Je bent je waarschijnlijk nauwelijks bewust van je evaluatie en bijsturing, maar zonder jouw tussentijdse evaluatie was het gesprek zeker ontspoord en had je niet het beoogde effect bereikt.

Uit oogpunt van efficiënt handelen is het een pure noodzaak om evaluatie tot een bewust mechanisme te maken dat na iedere actie, stap of deelproject wordt uitgevoerd om zo scherp mogelijk op het gestelde doel af te gaan. Niet alleen omdat je acties een ander effect kunnen hebben dan je had voorzien, maar ook omdat iedere stap nieuwe inzichten en informatie oplevert die moeten worden meegenomen in de verdere projectvoortgang. Wees ook blij met je successen en haal daar leerpunten uit.

Gebruik het format evaluatie om zelf een projectevaluatie op te stellen.

Opmerkingen

Wil je reageren? Meld je aan!

Downloads