Een plan maken


Hoe bereid je een actie voor? Hoe plan je een campagne? Voordat je de straat op gaat, denk je eerst na over je visie en strategie, doelgroepen die je wilt benaderen en de wijze waarop je de verandering tot stand wil brengen. Dit schrijf je op in een concreet plan.

Praktijkvoorbeelden


portret

Winkeldeuren dicht Een plan maken

Naast dat de wet aangepast moet worden, moeten we zorgen dat winkeliers en publiek hun gedrag aanpassen. In het verleden zijn veel acties gevoerd. In Leuven (België) werd geen omzet verloren bij een proef met het sluiten van winkeldeuren. De gemeente Leuven ijvert nu voor gesloten winkeldeuren. De gemeente Hasselt dreigt met een taks voor openstaande winkeldeuren. Toch opende een winkel in Antwerpen de deuren weer wegens omzetverlies.

Eind 2006 bleek in Tilburg dat de luchtgordijnen meer dan 50% van de energie verbruikten en dat verkleining van de deuropening 35% energiebesparing opleverde. De dienst Milieu en Bouwtoezicht van gemeente Amsterdam publiceerde in 2007 een rapport over luchtgordijnen en eind 2009 een rapport “Pilot energiebesparing automatische entreedeur bij DA drogist.” Resultaat 43% energiebesparing door automatisch openende deur met automatisch luchtgordijn zonder verlies van klanten. De terugverdientijd van deze oplossing was bij bestaande bouw 13 jaar en bij nieuwbouw 7 jaar. Dat verwerkte Agentschap NL in februari 2010 tot een factsheet “Energie besparen? Kijk eens naar uw entree”. Van november 2010 tot mei 2011 hielden De Stoere Vrouwen een actie "Houd de warmte binnen". In februari 2011 zette afdeling Maastricht winkeliers met dichte deuren op website van de Stoere Vrouwen en meldde dit aan de hoofdkantoren van de Maastrichtse winkels.

Lees verder...

portret

Verbinden en netwerken Een plan maken

Plan Hadden we een plan?  Banken hebben plannen en verzorgingstehuizen ook (en lappen excel sheets) Als nuchtere Westfriezen gebruiken we "gewoon" ons  gezonde verstand.. Belangrijk is "sensitiviteit"  (weer iets om in Google op te zoeken) we kijken anders (is dat ook niet de slogan van Milieudefensie? ) en zijn begonnen met een Repair cafe (met goed repareren draag je toch ook bij aan de circulaire economie ? )  "Pain in the ass" overigens: "de Senseo". Na 2,5 jaar is ie "kaduuk" We hebben een fruitboomgaard van de ondergang gered (onbespoten voedsel !), een energiecoöperatie opgericht (waar stadsverwarming al niet toe leidt?) en doen daar leuke dingen met zonnepanelen en energiebesparing. Ook een bomengroep opgericht. Nee niet omdat onze stadsverwarming nu op snipperhout (biomassa)  stookt (doen ze!)  en dat we elke boom om die reden willen knuffelen en beschermen omdat ie anders in de oven verdwijnt ? Nee "gewoon" de zorg om bomen die hun uiteindelijke ouderdom vrijwel nooit meer halen. Er is altijd wel iets: we (ze ?)  willen meer parkeerplaatsen, het riool moet vernieuwd of de weg met heringericht én (gebeurt !) "ik krijg schaduw op mijn zonnepanelen !"  Inmiddels hebben we ECHT wat te knuffelen: een bos met 8000 bomen wat gekapt dreigt te worden voor een v.d Valk hotel (www.beusebos.nl)  

Hebben we dit allemaal zelf gerealiseerd..natuurlijk niet, we sloten ons aan bij bestaande actiegroepen maar waren ook sensitief: wat gebeurt er, wat komt er in krant, wat staat er op facebook ? Wat wordt er overal getwitterd ?  Inmiddels ook goede contacten met de "zwerfinator". Dirk Groot (een soort terminator van zwerfval en landelijk bekend) - weer iets om op te zoeken - open maar vast twee schermen -

MORAAL VAN DIT VERHAAL: Sluit je aan bij anderen, doe met ze mee. Als je iets zelf opricht (hebben wij ook gedaan) vergeet dan de kunst van het loslaten niet.  Eigen bestuurtjes dus ! Anders loop je in je eigen succes vast !  Denk ook eens anders, OMDENKEN dus, en wees vooral creatief. Ga niet tekeer tegen de politiek (vroeg of laat heb je ze weer nodig) .Laat ze de eer: een wethouder die een lintje doorknipt van iets wat jij gerealiseerd hebt. Uiteindelijk (en troost jezelf daarmee)  heb JIJ het wel gerealiseerd ! Je duurzame ambitie weer voor een deel vervuld !  Je kunt je verdriet altijd nog in de kroeg verdrinken. (weet je nog ?) Zorg altijd  wel dat er iemand in de buurt is om je boven de bar uit te trekken (letterlijk en figuurlijk)  En verder bedenk:  "een half pond komedie is meer waard dan een kilo verstand"  al moet je dat laatste niet te letterlijk nemen.       

          

Lees verder...

portret

Gevelverlichting Een plan maken

Zoals Milieudefensie-Haarlem vooraf al ongeveer vermoedde, is tijdens de ruim 3 jaar durende campagne gebleken dat de gevelverlichting bij bijna de helft van de gebouwen uit gewoonte de hele nacht blijft branden. Alleen al daarom is het nuttig dat de eigenaren of huurders van die panden er met een overtuigende argumenten- en verzoekbrief op gewezen worden dat het overdreven is om ‘s nachts omhoogschijnende verspillende gevelverlichting te laten branden.

Bovendien bleek het nuttig om hen aangaande die gevelverlichting te attenderen op het beveiligingsaspect met daarbij beschikbare technische mogelijkheden bij die verlichting. Want door toepassing van een combinatie van schemerschakelaar en bewegingsmelder is het ook niet meer nodig dat deze verlichting uit oogpunt van beveiliging de hele nacht blijft branden.

Werkschema:

  • Vaststellen (milieu)probleem en resultaatdoel.

  • Inventariseren waar na middernacht (zomertijd) omhoog schijnende gevelverlichting brandt.

  • Maken en bezorgen verzoek- en argumentenbrief.

  • Herinneringsbrief.

  • Bij een aantal geadresseerden per e-mail of telefonisch navraag doen (overleg)

  • Buitenactie; schijnwerpers afdekken als aanmaning en voor publiciteit (maken actiemateriaal). publiciteit genererende buitenactie.

  • Geregeld inspectierondjes fietsen.

  • Soms een kleine vervolgactie; brutale nachtactie  (op 9-7-'14 met de pers erbij)

  • Officiële afsluiting van de campagne met uitreiking onderscheiding aan de ondernemer die het meest heeft bijgedragen aan meer nachtelijk donker in Haarlem. Zie: oktober 2014 werd de succesvolle actie feestelijk afgesloten

Lees verder...

portret

Schrijfmiddag Een plan maken

Deze actie kun je zo groot maken als je zelf wil. Je kunt een stand inrichten en een handtekeningenlijst neerleggen en dat is het.  Je kunt er ook voor kiezen het groots aan te pakken. Als het om bijen gaat, kun je bijvoorbeeld een bijenpak huren, een knutselactiviteit met bijen bedenken, met meerdere mensen de straat op (let op hiervoor is soms een vergunning nodig).
Voor Milieudefensie Arnhem is de schrijfmiddag de ‘ basisactie’. Dit was het eerste wat we deden toen we met 2 mensen begonnen met de Arnhemse groep. En nu, na al die jaren, is de schrijfmiddag nog steeds een vast actiemoment waar we vier vaste mensen voor hebben.

Lees verder...