U bent hier: Home / Toolbox / Doen / Lobbywerk verrichten / Publieke opinie beïnvloeden

Publieke opinie beïnvloeden

De publieke opinie is de overheersende mening die naar voren komt in publicaties in zowel de geschreven als audiovisuele media. Het gaat om de opinie die publiek geuit wordt door mensen die hun mening openlijk aan de wereld laten blijken. De mening van de zogenaamde ¨zwijgende meerderheid¨ speelt dus geen rol in de publieke discussie en opinievorming.

Zoals de inleiding al doet vermoeden wordt de publieke opinie beïnvloed en gevormd door publieke discussies (in vooral dagbladen, lokale media en radio/TV) en die over het betreffende onderwerp worden gevoerd. De media zijn essentieel daarbij, maar er zijn er nogal wat ...

Het beïnvloeden van de publieke opinie begint met het aan een zo groot mogelijke groep mensen vertellen wat jouw ideeën zijn en ze daarvoor warm zien te krijgen. De omvang en (geografische) spreiding van de groep mensen die je wilt benaderen hangt natuurlijk sterk af van de problematiek waarvoor je de aandacht vraagt: Betreft het de bouw van een lokale, mogelijk vervuilende fabriek, of gaswinning die aardbevingen kan veroorzaken, of luchtvervuiling en (plastic) restafval in de oceanen?


Voor problematiek die zich beperkt tot een kleiner gebied is het goed te beginnen met pamfletten of folders die huis aan huis worden verspreid, in combinatie met advertenties of artikelen in lokale huis aan huis bladen, dan wel rapportages over acties en interviews op lokale radio en TV. Voor een groter spreidingsgebied kom je al gauw uit bij landelijke of regionale media (dagbladen, magazines, radio en TV) die je moet zien te interesseren voor jouw zaak. Het gebruik van websites en e-mail, blogs en sociale media als Twitter en Facebook (icm. Youtube) is in vrijwel alle situaties aan te bevelen omdat hun bereik niet geografisch beperkt is.

Kanalen om publieke opinie te beïnvloeden

 • Zorg voor een directe huis-aan-huis informatie verspreiding. Een pamflet of folder is een makkelijke manier om te beginnen. Jij bepaalt wat er in de folder komt te staan. Bedenk van te voren goed voor wie de folder bedoeld is. Gebruik eenvoudige taal en voorbeelden die iedereen kan begrijpen. Pas je taalgebruik aan op de doelgroep: voor jongeren geen jargon, voor senioren geen straattaal. Een folder moet kort en bondig zijn en duidelijk overbrengen wat je zeggen wilt. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Tip: Laat verschillende mensen je concept folder lezen en toets of ze de tekst helemaal begrepen hebben. Maak ook duidelijk wat je van de lezer vraagt. Wil je dat hij of zij jouw website bezoekt? Roep je mensen op om in actie te komen? 

Zorg voor een snelle verspreiding van je folder, schakel een groep vrienden of vrijwilligers in om je daarbij te helpen. Lees meer over een folder, flyers en posters maken.
 • Bouw een website waarop je helder uiteenzet wat het issue is, wat je daarvan vindt en waarom (en hoe) jij en je groep medestanders denken daar wat aan te gaan doen. Probeer in te spelen op de actualiteit en nodig de bezoeker uit om contact op te nemen (contactgegevens) voor meer informatie en om zich aan te melden als medestander, donateur. Gebruik andere media om mensen te attenderen op het bestaan van deze website. Zorg ervoor dat alle relevante informatie over het issue op deze plek (of via verwijzingen) te vinden is. Lees meer informatie over een website opzetten.
 • Maak gebruik van de pers: dag- en weekbladen, magazines. Via deze media bereik je veel mensen en het helpt ook bij het vergroten van je eigen groep doordat sympathisanten getriggerd worden om zich aan te sluiten bij jouw actie, demonstratie of politieke partij. Media-aandacht geeft je campagne geloofwaardigheid, je verhaal wordt eerder serieus genomen. 

Maar hoe zorg je ervoor dat jouw verhaal opgepikt wordt door de media? Lees meer over omgang met de pers
 • Organiseer een persconferentieEen persbericht volstaat niet als je veel aandacht wil trekken, bijvoorbeeld een bepaalde actie wil opeisen of een politiek programma wil presenteren. Organiseer dan een persconferentie. Nodig de pers ruim van te voren uit en maak duidelijk waarom ze beslist naar deze persconferentie moeten komen. Kies een ruime locatie met voldoende licht en faciliteiten om een presentatie (met lichtbeelden) te geven. Spreek niet in algemeenheden, maar kom met specifieke informatie en concrete voorbeelden hoe jouw zaak de betrokken burger raakt.  Ruim voldoende tijd in om de pers na afloop te woord te staan en serveer een borrel, dan zullen meer journalisten geneigd zijn om nog even na te blijven voor een verdiepend gesprek.
 • Maak gebruik van sociale media, zoals Facebook, Twitter, blogs, etc. in combinatie met Youtube. Lees meer over social media en hoe je dit kan gebruiken bij jouw initiatief.

Tips voor media gebruik

 • Blijf interessant en zichtbaar. Als je de publieke opinie blijvend wil beïnvloeden, dan moet je ervoor zorgen dat je geen eendagsvlieg wordt. Laat je vaak genoeg horen én zien. Kom regelmatig met nieuwtjes die het publiceren waard zijn. Alleen als je maar vaak genoeg jouw verhaal kan doen, kun je jegedachtegoed overbrengen en mensen inspireren tot nieuwe ideeën, jouw ideeën! 
 • Nationale media zullen gewoonlijk alleen een lokaal onderwerp behandelen wanneer ze denken dat er een meer algemeen belang mee gemoeid is of dat het de start kan zijn van een bredere trend. 
 • Houd rekening met deadlines voor publicatie van kranten en magazines. Neem tijdig contact op met de desbetreffende redactie.
 • Het helpt enorm als Bekende Nederlanders (BN'ers) jouw campagne publiekelijk steunen. Zij wekken vertrouwen bij het publiek.
 • Zorg dat je uitgenodigd wordt voor televisieprogramma’s en wees voorbereid zijn op een eventueel interview. Je kunt op elk moment van de dag gebeld worden door een redactie en direct in een tv- of radio-uitzending zitten.
 • Blijf er altijd verzorgd uitzien en gedraag je daar naar. Vanaf het moment dat je bekend bent, gaan mensen op je letten en wordt een onverzorgd uiterlijk en laakbaar gedrag schadelijk voor je imago.
 • Blijf altijd kalm en reageer beheerst in de media. Een goede leider bewaart zijn kalmte, ook als hij/zij onder stress staat; te enthousiast of te boos reageren tast je geloofwaardigheid aan. 

Opmerkingen

Wil je reageren? Meld je aan!