U bent hier: Home / Toolbox / Doen / Lobbywerk verrichten

Lobbywerk verrichten


Lobbyen is het uitoefenen van druk op politieke besluitvorming door invloed uit te oefenen op beleidsmakers bij bestuursorganen. Dat kan op indirecte wijze door het beïnvloeden van de publieke opinie, waarmee bestuursorganen onder druk worden gezet om in actie te komen, maar ook op directe wijze door bij voorbeeld gebruik te maken van de mogelijkheid om in te spreken tijdens de raadsvergaderingen van de gemeente.

Publieke opinie beïnvloeden

De publieke opinie is de overheersende mening die naar voren komt in publicaties in zowel de geschreven als audiovisuele media. Het gaat om de opinie die publiek geuit wordt door mensen die hun mening openlijk aan de wereld laten blijken. De mening van de zogenaamde ¨zwijgende meerderheid¨ speelt dus geen rol in de publieke discussie en opinievorming.

Lees verder...

Beïnvloeding van de lokale politiek; inspreken in de Raad

Door in te spreken in de raad richt je je rechtstreeks tot het meest invloedrijke orgaan in ons (lokale) democratische bestel. Als je een overtuigend verhaal hebt en je kunt het goed overbrengen dan is dit de beste en snelste manier om iets voor elkaar te krijgen. Ook als je niet meteen alle raadsleden overtuigt heb je ze aan het denken gezet en zullen ze zich in je zaak willen verdiepen.

Lees verder...