U bent hier: Home / Toolbox / Doen / Juridische informatie en procederen / Wet- en regelgeving / Nationaal / Tracéwet

Tracéwet

De Tracéwet regelt de aanleg van weg (of spoorlijn) door de rijksoverheid.

Inleiding
De aanleg van nieuwe wegen en spoorwegen
Nieuwe wegen die op stapel staan zijn onder andere

Inleiding

In de Tracéwet zijn de procedures opgenomen, die de minister van Infrastructuur en Milieu moet volgen als deze een besluit wil nemen over een nieuwe (spoor)weg of de wijziging daarvan. De Tracéwet is van toepassing bij aanleg of verbreding van autowegen van nationaal belang, spoorlijnen en rijksvaarwegen.

Als de minister van Infrastructuur en Milieu voor de aanleg  of wijziging van zo'n weg, spoorlijn of vaarweg een Tracébesluit heeft genomen, zijn gemeenten verplicht hun bestemmingsplannen daaraan aan te passen.

Een tracé doorsnijdt meestal meerdere bestemmingsplannen. De besluitvorming vindt plaats door middel van één Tracébesluit op rijksniveau, in plaats van door vaststelling van afzonderlijke gemeentelijke bestemmingsplannen.

Zienswijzen en beroep van belanghebbenden tegen bestemmingsplanwijzigingen die rechtstreeks volgen uit een Tracébesluit hebben in zo'n geval geen zin meer. Wel kent ook de Tracébesluit-procedure inspraak- en beroepsmogelijkheden.

De aanleg van nieuwe wegen en spoorwegen

De aanleg van nieuwe rijkswegen, spoorwegen of rijksvaarwegen wordt aangekondigd in een beleidsnota, zoals de Nota Mobiliteit of de Structuurvisie Infrastructuur en Milieu. In het MIRT-projectenboek is te lezen wat de planning van deze projecten is.

In de Handreiking MIRT Verkenning van het Ministerie van I&M vind je op p. 138-139 een duidelijk schema waarin de procedure van planvorming tot besluitvorming is weergegeven. Daarin is ook aangegeven wat voor participatie-, inspraak- en beroepsmogelijkheden er zijn.

De rijksoverheid is verplicht in nationale en regionale kranten aan te kondigen wanneer en hoe je inspraak kunt leveren op de plannen.  

In de meeste gevallen kun je schriftelijk reageren. Soms kun je op inspraakavonden mondeling je visie bekendmaken of bezwaar maken.

Meestal verschijnen er nieuwsbrieven over het voornemen voor de aanleg van een weg of spoorlijn. Deze kun je opvragen bij de organisatie die de inspraak regelt. Meer over inspraakprocedures lees je op de site van Platvorm participatie.

Nieuwe wegen die op stapel staan zijn onder andere:

  • nieuwe verbinding tussen de A6 en A9 (vanaf knooppunt Holendrecht A9 tot knooppunt Muiderberg A6),
  • N18 (opwaardering huidige N18, tussen Enschede en huidige A18);
  • doortrekken van A4 door midden-Delfland (tussen A24 en einde van de A12),
  • tweede verbinding tussen A16 en A13 (tweede ringweg rond Rotterdam, tussen A16 en A13),

Meer info:

Opmerkingen

Wil je reageren? Meld je aan!