U bent hier: Home / Toolbox / Doen / Juridische informatie en procederen / Wet- en regelgeving / EU / Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn

In 1979 is de Vogelrichtlijn door de Raad van de Europese Gemeenschappen vastgesteld. De Vogelrichtlijn heeft tot doel: de bescherming en het beheer van alle op het grondgebied van de Europese Unie in het wild levende vogels en hun habitats (leefomgeving).

In 1979 is de Vogelrichtlijn door de Raad van de Europese Gemeenschappen vastgesteld. De Vogelrichtlijn heeft tot doel: de bescherming en het beheer van alle op het grondgebied van de Europese Unie in het wild levende vogels en hun habitats (leefomgeving).

De gebieden worden pas beschermd nadat ze door lidstaten zijn aangewezen. Hiervoor worden speciale beschermingszones ingesteld. Dit zijn Natura 2000 gebieden. Met deze zones moet rekening worden gehouden bij het opstellen van bestemmingsplannen.

Het ministerie van EZ (Economische Zaken) stelt lijsten vast van beschermde, met uitroeiing bedreigde of speciaal gevaar lopende planten- of diersoorten. Deze lijsten worden gepubliceerd in de Staatscourant en geven op een objectieve manier aan hoe goed of slecht het gaat met een bepaalde soortengroep.

De lijsten van EZ worden veelal samengesteld uit de Rode lijsten van bedreigde dier- en plantensoorten, die door Particuliere Gegevensleverende Organisaties (PGO’s, zoals RAVON en SOVON) worden samengesteld.

Het aanwezig zijn van Rode lijst-soorten in een bepaald gebied kan ruimtelijke consequenties hebben voor bestemmingsplannen.

Lees meer:

Opmerkingen

Wil je reageren? Meld je aan!