U bent hier: Home / Toolbox / Doen / Juridische informatie en procederen / Wet- en regelgeving / EU

EU


In veel gevallen vormt Europese regelgeving de basis van Nederlandse wetten op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en natuurbescherming. Hier vind je informatie en toelichting over die Europese regelgeving.

Habitatrichtlijn

De in 1992 vastgestelde Habitatrichtlijn is een van de belangrijkste wetten van de Europese Unie ter bevordering van de biologische verscheidenheid. Deze richtlijn houdt de verplichting in om habitats (leefgebieden) en soorten (wilde flora en fauna) die voor de Europese Unie van belang zijn in stand te houden.

Lees verder...

Vogelrichtlijn

In 1979 is de Vogelrichtlijn door de Raad van de Europese Gemeenschappen vastgesteld. De Vogelrichtlijn heeft tot doel: de bescherming en het beheer van alle op het grondgebied van de Europese Unie in het wild levende vogels en hun habitats (leefomgeving).

Lees verder...