U bent hier: Home / Toolbox / Doen / Juridische informatie en procederen / Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving


De bescherming van de leefomgeving is geregeld in een groot aantal wetten en regels. Van internationale verdragen, Europese richtlijnen tot nationale wettten en provinciale of gemeentelijke verordeningen. Hier kun je informatie en uitleg vinden over een groot aantal wetten en regels.

Nationaal

Hier vind je informatie over wetten en regels die door de nationale overheid zijn vastgesteld op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en natuurbescherming. Bijvoorbeeld de Wabo en de Wet milieubeheer.

Lees verder...

Provincie en gemeente

Hier vind je algemene informatie over regelgeving die door provincie of gemeente is vastgesteld zoals provinciale of gemeentelijke verordeningen.

Lees verder...

EU

In veel gevallen vormt Europese regelgeving de basis van Nederlandse wetten op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en natuurbescherming. Hier vind je informatie en toelichting over die Europese regelgeving.

Lees verder...

Internationale verdragen

Nederland is partij bij diverse internationale verdragen op het gebied van milieu- en natuurbescherming. Ook mensenrechtenverdragen waar ons land partij bij is zijn belangrijk voor bescherming tegen aantasting van de leefomgeving. Hieronder vind je een korte uitleg over de belangrijkste verdragen.

Lees verder...