U bent hier: Home / Toolbox / Doen / Juridische informatie en procederen / Voorbeeldbrieven / voorbeeldbrieven omgevingsvergunning (Wabo) / Voorbeeld bezwaarschrift omgevingsvergunning

Voorbeeld bezwaarschrift omgevingsvergunning

Voorbeeldbrief en tips voor het indienen van een bezwaarschrift naar aanleiding van een omgevinsvergunning.

Via de link hiernaast kun je een voorbeeldbrief openen voor het indienen van een bezwaarschrift tegen een omgevingsvergunning. Dit voorbeeld bevat geen inhoudelijke argumenten omdat die per geval teveel verschillen. Wel volgen hier nog een aantal vuistregels en tips. Hier vind je meer informatie over het inschakelen van professionele juridische ondersteuning.

 

1. Wees zo compleet mogelijk, thema's waarover je niets aanvoert in je bezwaarschrift kun je later niet meer gebruiken in (hoger)beroep!

 

2. Zorg dat je op tijd bent! Te laat ingediende bezwaarschriften worden niet in behandeling genomen. Dit betekent dat je dan ook niet meer in beroep kunt. Bij twijfel moet jij bewijzen dat je bezwaarschrift op tijd is binnengekomen. Als je je bezwaarschrift per post verstuurt doe dit dan bij voorkeur aangetekend, bezorg je hem zelf, vraag dan altijd om een ontvangstbewijs.

 

3. Wie stelt moet bewijzen. Zorg dat je je argumenten goed onderbouwt, het liefst met deskundigenrapporten.

 

4. Samen kun je meer bereiken. Probeer een groep om je heen te verzamelen van andere belanghebbenden en omwonenden. Zo kun je werk en kosten verdelen.

Opmerkingen

Wil je reageren? Meld je aan!