U bent hier: Home / Toolbox / Doen / Juridische informatie en procederen / Voorbeeldbrieven / voorbeeldbrieven mestverwerkingsinstallaties / voorbeelbrief zienswijze (herziening) bestemmingsplan voor mestverwerkingsinstallatie

voorbeelbrief zienswijze (herziening) bestemmingsplan voor mestverwerkingsinstallatie

Hier vind je een voorbeeldbrief en handige tips voor het schrijven van een zienswijze tegen (de herziening van) een bestemmingsplan.

Hiernaast vind je een voorbeeldbrief voor het indienen van een zienswijze op een ontwerp (herziening) van een bestemmingsplan. Dit voorbeeld bevat geen inhoudelijke argumenten omdat die per geval teveel verschillen. Wel volgen hier nog een aantal vuistregels en tips. Kijk hier voor meer informatie over (gesubsidieerde) rechtsbijstand.

 

1. Wees zo compleet mogelijk, thema's waarover je niets aanvoert in je zienswijze kun je later niet meer gebruiken in (hoger)beroep!

2. Een bestemmingsplan is bedoeld om te zorgen voor een goede ruimtelijke ordening. Argumenten op het gebied van bijvoorbeeld milieu en veiligheid komen in principe pas aan de orde bij de omgevingsvergunning. Een bestemming moet echter wel haalbaar zijn binnen de bestaande wet en regelgeving en het geldende beleid. Zo kunnen algemene milieuaspecten zoals het rekening houden met natuurgebieden ten opzichte van de geplande bestemmingen in de omgeving wel aan de orde komen bij de toetsing van een bestemmingsplan. Ook kunnen in sommige gevallen geluidsnormen een rol spelen.

3. Wie stelt moet bewijzen. Zorg dat je je argumenten goed onderbouwt, het liefst met deskundigenrapporten.

4. Zorg dat je op tijd bent! Te laat ingediende zienswijzen worden niet in behandeling genomen. Dit betekent bijna altijd dat je dan ook niet meer in beroep kunt. Bij twijfel moet jij bewijzen dat de zienswijze op tijd is binnengekomen. Als je je zienswijze per post verstuurt doe dit dan bij voorkeur aangetekend, bezorg je hem zelf, vraag dan altijd om een ontvangstbewijs.

5. Samen kun je meer bereiken. Probeer een groep om je heen te verzamelen van andere belanghebbenden en omwonenden. Zo kun je werk en kosten verdelen.

 

Opmerkingen

Wil je reageren? Meld je aan!