U bent hier: Home / Toolbox / Doen / Juridische informatie en procederen / Voorbeeldbrieven / Voorbeeldbrief voorlopige voorziening

Voorbeeldbrief voorlopige voorziening

Wil je voorkomen dat een verleende vergunning wordt gebruikt of een vastgesteld bestemmingsplan wordt uitgevoerd zolang je daartegen aan het procederen bent? Dan kun je een verzoek tot voorlopige voorziening indienen bij de rechter.

Een verzoek om schorsing of voorlopige voorziening dien je schriftelijk in bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank of Raad van State. In het besluit waar je beroep tegen aantekent staat bij welke rechter je moet zijn, en wat het adres is.

Geef in je verzoek aan waarom er sprake is van een spoedeisend belang. Er is bijvoorbeeld sprake van een spoedeisende belang als overduidelijk is dat het besluit bijna wordt uitgevoerd, en als de situatie daardoor onomkeerbaar verandert. Als er geen voorlopige voorziening getroffen wordt betekent dat dat een uitspraak over het bezwaar of beroep eigenlijk geen zin meer heeft, omdat de boom al is gekapt, bijvoorbeeld.

Let op! Een verzoek om voorlopige voorziening wordt alleen door de rechter in behandeling genomen als u daarbij spoedeisend belang hebt. Dat moet u aantonen in uw verzoek. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van voldoende spoed als begonnen is met de activiteit waarvoor de vergunning verleend is, terwijl uw bezwaar of beroep nog niet behandeld is. Een ander voorbeeld is als er goede redenen zijn om aan te nemen dat op zeer korte termijn met uitvoering begonnen zal worden (bijvoorbeeld als bouwmaterialen worden aangevoerd of grond bouwrijp gemaakt wordt)


Hiernaast vind je twee voorbeeldbrieven; voor een verzoek om een voorlopige voorziening, en voor een omgevingsvergunning(Wabo) en voor een bestemmingsplan.Opmerkingen

Wil je reageren? Meld je aan!