U bent hier: Home / Toolbox / Doen / Juridische informatie en procederen / Juridische basisbegrippen / Voorkeursbesluit

Voorkeursbesluit

Nadat er een trajectnota is opgesteld, waaruit blijkt wat de voor- en nadelen van mogelijke tracé's zijn, neemt de minister van I & M een standpunt in over welk tracé zijn voorkeur geniet, het voorkeursbesluit.

De term 'voorkeursbesluit' is terug te vinden in de besluitvorming over de bepaling van een tracé van een rijksweg, spoorweg of rijksvaarweg (artikel 8 en 10 Tracéwet). Nadat er een trajectnota is opgesteld, waaruit blijkt wat de voor- en nadelen van mogelijke tracé's zijn, neemt de minister  van I & M een standpunt in over welk tracé zijn voorkeur geniet. Dat is het voorkeursbesluit. Hij houdt daarbij rekening met de mening van de betrokken bestuursorganen. Er zijn geen inspraakmogelijkheden opgenomen in de wet met betrekking tot dit besluit.

Het voorkeursbesluit bepaalt de inhoud van het ontwerp-Tracébesluit. Tegen dat ontwerp-besluit kunt u eventueel zienswijzen indienen, en tegen het Tracébesluit beroep, als u belanghebbende bent.

Het is dus niet mogelijk om bezwaar of beroep aan te tekenen tegen de keuze van het tracé, volgens het voorkeursbesluit. Wel worden inwoners en gebruikers van het betrokken gebied - als het goed is - in de voorfase betrokken bij de planvorming (publieksparticipatie). Dit is echter niet wettelijk voorgeschreven en het bestuursorgaan is niet verplicht om rekening te houden met de uitkomsten van dit proces. Ze kan daar wel op afgerekend worden bij de volgende verkiezingen, uiteraard.

Opmerkingen

Wil je reageren? Meld je aan!