U bent hier: Home / Toolbox / Doen / Juridische informatie en procederen / Juridische basisbegrippen / Voorbereidingsbesluit

Voorbereidingsbesluit

De gemeenteraad, Gedeputeerde Staten (GS) en de Minister van I & M kunnen een voorbereidingsbesluit vaststellen, voordat zij voor een bepaald gebied een bestemmings- of inpassingsplan gaan voorbereiden. Hiermee kunnen ontwikkelingen in het betreffende gebied worden voorkomen die toekomstige bestemmingen in gevaar kunnen brengen.

Inleiding
Procedure
Voorbereidingsbesluit en aanhoudingsplicht

Inleiding

De gemeenteraad, Gedeputeerde Staten (GS) en de Minister van I & M kunnen een voorbereidingsbesluit vaststellen, voordat zij voor een bepaald gebied een bestemmings- of inpassingsplan gaan voorbereiden. GS en de Minister kunnen ook een voorbereidingsbesluit nemen voordat zij de gemeente een aanwijzing geven om een bestemmingsplan op een bepaald onderdeel te herzien. Een voorbereidingsbesluit is niet verplicht.

Het doel van zo'n besluit is om tijdelijk te voorkomen dat er - op grond van het oude bestemmingsplan - ongewenste bouwwerken en andere werken worden aangelegd, of werkzaamheden worden uitgevoerd, die de uitvoering van het toekomstige bestemmingsplan zouden belemmeren. Door middel van zo'n besluit kan een bestuursorgaan de huidige situatie dus als het ware bevriezen.

Een voorbereidingsbesluit bevat een kaart met het gebied waar het besluit voor geldt en de datum van inwerkingtreding.

Het besluit vervalt wanneer niet binnen een jaar een ontwerp van het bestemmingsplan ter inzage is gelegd.

Zie voor meer informatie onder meer artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 1.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening  (via wetten.nl).

Procedure

De bekendmaking van het voorbereidingsbesluit is geregeld in artikel 3.7, zevende lid Wro en artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht.

In de gemeentelijke Inspraakverordening vindt u of uw gemeente de mogelijkheid biedt voor inspraak op het concept- voorbereidingsbesluit.

U kunt geen bezwaar maken of beroep instellen tegen een voorbereidingsbesluit.

Voorbereidingsbesluit en aanhoudingsplicht

Als een voorbereidingsbesluit in werking is getreden, geldt een aanhoudingsplicht voor aanvragen om omgevingsvergunningen, die zijn opgenomen in het voorbereidingsbesluit.

Aanhouding wil zeggen dat de beslissing wordt uitgesteld totdat bijvoorbeeld het nieuwe bestemmingsplan geldig is of het voorbereidingsbesluit vervallen is.

Opmerkingen

Wil je reageren? Meld je aan!