U bent hier: Home / Toolbox / Doen / Juridische informatie en procederen / Juridische basisbegrippen / Provinciale ruimtelijke verordening/omgevingsverordening

Provinciale ruimtelijke verordening/omgevingsverordening

Via de provinciale verordening kan de provincie regels vastleggen over de inrichting van de omgeving, waar burgers, maar ook gemeenten en waterschappen zich aan moeten houden bij het uitvoeren van plannen en projecten. Zo kan de provincie in een verordening algemene regels stellen waar de gemeenten zich aan moeten houden bij het maken van bestemmings- of omgevingsplannen.

Inhoud van de verordening
Aanpassen huidige bestemmingsplannen
Rechtsbescherming
Publicatie

Inhoud van de verordening

Provincies gaan er hoe langer hoe meer op over om verschillende verordeningen te combineren in een omgevingsverordening, daarmee anticiperend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2019. Tot die tijd gelden er uiteenlopende verordeningen, bijvoorbeeld de ruimtelijke en de milieuverordening.

De provincie mag in de ruimtelijke verordening alleen regels stellen als provinciale belangen dat met het oog op een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk maken. Dit staat in artikel 4.1 van de Wro.  Het moet dus gaan om belangen die gemeente overstijgend zijn en te maken hebben met ruimtelijke ordening. Bijvoorbeeld het behoud van natuurgebieden die binnen verschillende gemeenten liggen en deel uitmaken van het Natura-2000 netwerk.

Aanpassen huidige bestemmingsplannen

De gemeenteraad moet zorgen dat de bestaande bestemmingsplannen binnen een jaar voldoen aan de voorschriften van de provinciale ruimtelijke verordening. In de verordening kan de provincie ook een andere, langere of kortere termijn vaststellen waarbinnen de bestemmingsplannen moeten worden aangepast.

Rechtsbescherming

Bij de voorbereiding van een provinciale verordening is participatie en inspraak mogelijk. Beroep instellen tegen de definitief vastgestelde verordening kan echter niet, omdat er tegen algemene regels als deze in het algemeen geen beroepsmogelijkheid open staat.

De bepalingen van een provinciale ruimtelijke verordening zijn gericht aan de gemeente, je kunt er als burger geen rechtstreeks beroep op doen. In nieuwe omgevingsverordeningen kan dat anders zijn. De huidige verordeningen kunnen voor burgers wel van belang zijn doordat strijdigheid met een provinciale verordening kan betekenen dat de gemeente een omgevingsvergunning moet weigeren. Het is daarom van belang dat als je bezwaar gaat maken tegen een omgevingsvergunning, je behalve naar het bestemmingsplan ook naar de provinciale ruimtelijke verordening kijkt.

Publicatie

Nog niet alle provincies hebben een omgevingsverordening vastgesteld. De provincie is verplicht de verordening te publiceren via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is raadzaam om, indien op deze site geen verordening terug te vinden is ook nog op de site van de betreffende provincie zelf te zoeken.

Opmerkingen

Wil je reageren? Meld je aan!