U bent hier: Home / Toolbox / Doen / Juridische informatie en procederen / Juridische basisbegrippen / omgevingsvergunning

omgevingsvergunning

Er zijn 26 verschillende vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen, meldingsplichten e.d. op het terrein van milieubescherming, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuurbescherming in één vergunningenstelsel ondergebracht, de omgevingsvergunning.

Er zijn 26 verschillende vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen, meldingsplichten e.d. op het terrein van milieubescherming, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuurbescherming in één vergunningenstelsel ondergebracht; de omgevingsvergunning. In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) staan de regels over de omgevingsvergunning. Hierin staat bijvoorbeeld beschreven hoe de aanvraag en de voorbereiding van zo'n vergunning er uit moet zien. Maar ook waar je terecht kunt als je het er niet mee eens bent dat een omgevingsvergunning wordt verleend; de inspraak en rechtsbescherming (bezwaar en beroep).

Opmerkingen

Wil je reageren? Meld je aan!