U bent hier: Home / Toolbox / Doen / Juridische informatie en procederen / Juridische basisbegrippen / Niet tijdig nemen besluit

Niet tijdig nemen besluit

Het niet tijdig nemen van een besluit is ook een besluit, staat in artikel 6:2, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), net als de schriftelijke weigering om een besluit te nemen. Je staat in zo'n geval niet met lege handen.

Het niet tijdig nemen van een besluit is ook een besluit, staat in artikel 6:2, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), net als de schriftelijke weigering om een besluit te nemen. Je staat in zo'n geval niet met lege handen. 

  1. Als een bestuursorgaan niet tijdig een besluit neemt op een aanvraag, leidt dat in sommige gevallen automatisch tot de gevraagde beslissing (een positief besluit van rechtswege, bijvoorbeeld vaak bij de omgevingsvergunning voor het bouwen).
  2. Bij termijnoverschrijdingen die niet leiden tot een van rechtswege gegeven beschikking op een aanvraag geldt de dwangsomregeling van paragraaf 4.1.3.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Nadat je het bestuursorgaan in een brief in gebreke hebt gesteld (de termijnoverschrijding hebt vastgesteld), moet het bestuursorgaan een dwangsom aan de aanvrager(s) betalen als het twee weken na de ingebrekestelling nog steeds niet beslist heeft.
    Zie het standaardformulier Formulieringebrekestelling, waarmee je om betaling van de dwangsom(men) kunt vragen..
  3. Je kunt ook beroep instellen tegen het niet tijdig nemen van een besluit (zie verder artikel 6:12 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)) of tegen de schriftelijke weigering om een besluit te nemen. In dat geval hoef je niet eerst een bezwaarschrift in te dienen.

Opmerkingen

Wil je reageren? Meld je aan!