U bent hier: Home / Toolbox / Doen / Juridische informatie en procederen / Juridische basisbegrippen / NIBM: niet in betekende mate bijdragen

NIBM: niet in betekende mate bijdragen

Projecten die vallen onder NIBM hoeven niet getoetst te worden aan de grenswaarden van luchtkwaliteit en kunnen zo sneller doorgang vinden, zonder juridische obstructies.

Het begrip 'niet in betekenende mate' betekent een toename van concentraties in de buitenlucht die niet groter is dan 3% van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie voor zowel stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10).

Projecten die vallen onder NIBM hoeven niet getoetst te worden aan de grenswaarden van luchtkwaliteit en kunnen zo sneller doorgang vinden, zonder juridische obstructies.

In de Regeling NIBM is een lijst opgenomen met projecten die bij voorbaat als NIBM worden aangemerkt. Hieronder vallen bijvoorbeeld kantoor- en woningbouwlocaties. Ook andere projecten kunnen als NIBM worden aangemerkt als de lokale overheden met berekeningen aannemelijk maken dat de overschrijding verwaarloosbaar is. Als een overheid een project als NIBM beschouwt is dat een besluit en valt daar tegen te ageren. U dient dan aannemelijk te maken dat het project wel 'in betekende mate' (IBM) is. Om versnippering van IBM-projecten in meerdere NIBM-projecten te voorkomen is een anti-cumulatieartikel opgenomen.

Bekijk de regeling op Overheid.nl.

Opmerkingen

Wil je reageren? Meld je aan!