U bent hier: Home / Toolbox / Doen / Juridische informatie en procederen / Juridische basisbegrippen / Last onder dwangsom

Last onder dwangsom

Een dwangsom is een bedrag dat iemand moet betalen, als hij of zij niet binnen een gestelde termijn een bepaalde handeling verricht, zoals, voor een burger, het beëindigen van een overtreding of, voor een bestuursorgaan, het nemen van een beslissing.

Een dwangsom is een bedrag dat iemand moet betalen, als hij of zij niet binnen een gestelde termijn een bepaalde handeling verricht, zoals, voor een burger, het beëindigen van een  overtreding of, voor een bestuursorgaan, het nemen van een beslissing. De dwangsom kan gekoppeld zijn aan een last (opdracht) van een bestuursorgaan of een rechter. Maar er bestaat ook een dwangsom, die uit de wet volgt (als een bestuursorgaan niet tijdig beslist).

De last onder dwangsom is een alternatief voor last onder bestuursdwang.

Als de overtreder de last niet tijdig uitvoert, moet hij of zij per geconstateerde overtreding, of per periode dat de overtreding voortduurt, een bedrag betalen. Dat hangt af van de formulering van het besluit.

In de last onder dwangsom kan ook worden bepaald dat er bij een voortdurende overtreding in één keer een fors bedrag moet worden betaald. In elk geval moet in het besluit worden aangegeven hoeveel geld een overtreder maximaal kwijt kan zijn.

In afdeling 5.3.2 van de Algemene wet bestuursrecht is vastgelegd welke regels gelden bij de toepassing van dit instrument.

Opmerkingen

Wil je reageren? Meld je aan!