U bent hier: Home / Toolbox / Doen / Juridische informatie en procederen / Juridische basisbegrippen / Last onder bestuursdwang

Last onder bestuursdwang

De gemeente heeft, onder voorwaarden, de bevoegdheid om een overtreder te bevelen een overtreding ongedaan te maken. Doet de overtreder dit niet binnen de gestelde termijn, dan kan de gemeente dit alsnog, op kosten van de overtreder, (laten) doen.

Last onder bestuursdwang (Afdeling 5.3.1 Awb) is de herstelsanctie, die inhoudt:

  1. een last (opdracht) tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding, en
  2. de bevoegdheid van het bestuursorgaan om de last door feitelijk handelen ten uitvoer te leggen (dat wil zeggen: om de opdracht zelf uit te voeren of te laten uitvoeren), als de last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd.

Dit betekent dat een bestuursorgaan, zoals burgemeester en wethouders van een gemeente, de bevoegdheid heeft om op kosten van de overtreder datgene ongedaan te maken of te beëindigen, dat in strijd is met de voorschriften. De Algemene wet bestuursrecht (Awb) zelf kent geen bestuursdwangbevoegdheid toe aan een bestuursorgaan, maar geeft regels over de toepassing van de last onder dwangsom.

Opmerkingen

Wil je reageren? Meld je aan!