U bent hier: Home / Toolbox / Doen / Juridische informatie en procederen / Juridische basisbegrippen / Gedogen

Gedogen

Het komt regelmatig voor dat een bestuursorgaan bepaalde situaties gedoogt. Gedogen is feitelijk het spiegelbeeld van handhaven.

Het komt regelmatig voor dat een bestuursorgaan bepaalde situaties gedoogt. Gedogen is feitelijk het spiegelbeeld van handhaven.

Het bestuursorgaan mag echter slechts in een beperkt aantal gevallen gedogen. Gedogen is slechts mogelijk als men expliciet in een brief heeft laten weten dat men tegen de illegale situatie niet zal optreden (expliciet gedogen).

Het komt echter ook vaak voor dat een bestuursorgaan stilzwijgend gedoogt. Een dergelijke wijze van gedogen wordt meestal niet geaccepteerd door de rechter. In zo`n geval kunt u via een verzoek om handhaving een rechterlijke uitspraak over de gedoogsituatie uitlokken.

Men mag slechts expliciet gedogen als er sprake is van een tijdelijke overgangs- of een overmachtssituatie. Bijvoorbeeld wanneer men nog geen vergunning heeft, maar men die in de toekomst zonder twijfel zal krijgen (overgangssituatie). Of om te voorkomen dat bij nieuwe regelgeving een bedrijf niet direct kan voldoen aan de nieuwe eisen. Van een overmachtsituatie is sprake als een bedrijf door bijzondere omstandigheden tijdelijk niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen. Bevoegd gezag dient in dit geval een gedoogvergunning afgeven. De gedoogbeschikking' wordt gezien als een besluit, waartegen bezwaar en beroep openstaat. Voor u is het dus van het grootste belang dat u snel op gedoogsituaties reageert.

Van essentieel belang is dat het om een zo kort mogelijke (lees vast omlijnde) periode gaat. Niet toegestaan is gedogen totdat een vergunning verleend is. Deze periode wordt door de rechter als te onbepaald aangemerkt. Daarnaast moet de periode ook nog zo kort mogelijk zijn. Als de overheid te lange tijd gedoogd, kan de overtreder immers gaan denken dat er niet meer gehandhaafd zou gaan worden.

Opmerkingen

Wil je reageren? Meld je aan!