U bent hier: Home / Toolbox / Doen / Juridische informatie en procederen / Juridische basisbegrippen / Fictieve weigering

Fictieve weigering

Als een bestuursorgaan weigert om (tijdig) een besluit te nemen, terwijl ze daartoe wel verplicht is, wordt dat gezien als een fictieve weigering. Dat is een besluit waartegen bezwaar en beroep aangetekend kan worden.

Als een bestuursorgaan weigert om (tijdig) een besluit te nemen, terwijl ze daartoe wel verplicht is, wordt dat gezien als een fictieve weigering. Dat is een besluit waartegen bezwaar en beroep aangetekend kan worden. Dit voorkomt dat een overheidsorgaan de weg naar bezwaar en beroep blokkeert door eenvoudigweg geen besluit of niet tijdig een besluit te nemen.

In de Algemene wet bestuursrecht (Awb, artikel 1:3, tweede lid) wordt met een besluit gelijkgesteld:

  • de schriftelijke weigering om een besluit te nemen,
  • het niet tijdig nemen van een besluit.

Als gevolg hiervan is het toch mogelijk om bezwaar en beroep in te stellen, ook al ontbreekt een schriftelijk besluit.

Een voorbeeld: Een bedrijf overtreedt de milieuvergunning, en u hebt een verzoek om handhaving ingediend bij de gemeente. Als de gemeente positief op dit verzoek reageert is het probleem opgelost. Als de gemeente een brief terug schrijft dat het niet van plan is op te treden, is er sprake van een besluit, waartegen bezwaar en beroep open staat. Als de gemeente in het geheel niet reageert, is er sprake van een fictieve weigering (om te besluiten op het verzoek om handhaving). Deze fictieve weigering wordt gelijk gesteld met een besluit en zodoende staat ook hiertegen bezwaar en beroep open.

Bovendien is de gemeente tegenwoordig een dwangsom verschuldigd als te laat of helemaal niet antwoordt en daarvoor in gebreke is gesteld.

Zie voor meer informatie:

Opmerkingen

Wil je reageren? Meld je aan!