U bent hier: Home / Toolbox / Doen / Juridische informatie en procederen / Juridische basisbegrippen / Binnenplanse wijziging

Binnenplanse wijziging

De gemeenteraad kan een wijzigingsmogelijkheid opnemen in een bestemmingsplan. Als van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt is er sprake van een binnenplanse wijziging.

Inleiding
Procedure
Jurisprudentie

Inleiding

De gemeenteraad kan een wijzigingsmogelijkheid opnemen in een bestemmingsplan. Dit is geregeld in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). De raad geeft burgemeester en wethouders dan de bevoegdheid om bijvoorbeeld een bestemming 'wonen' te wijzigen in 'sportterrein'.

De raad moet wel precies aangeven binnen welke grenzen B & W het plan mogen wijzigen of uitwerken, blijkt uit vaste rechtspraak, want de eindverantwoordelijkheid voor het wijzigen van de planologische mogelijkheden ligt alleen bij de raad.

Het doel van deze wijzigingsbevoegdheid is om een bestemmingsplan enige flexibiliteit te geven. Een gemeente kan zo inspelen op nieuwe ontwikkelingen en later alsnog een nadere uitwerking of wijziging mogelijk maken.

Een reden om een wijzigingsmogelijkheid op te nemen kan zijn dat de huidige bestemming van een bepaald perceel niet ideaal is, maar er is niemand die actief wil beginnen met een (her)ontwikkeling. Als iemand toch iets wil met dat perceel kan dat. Immers, het bestemmingsplan hoeft alleen nog gewijzigd te worden.

Een andere reden kan zijn dat nu al bekend is dat een gebouw, bijvoorbeeld een school, over zeven jaar niet meer als zodanig gebruikt zal worden. Om dit straks mogelijk te maken, wordt opgenomen dat de bestemming van het pand gewijzigd kan worden.

Procedure

Voor binnenplanse wijzigingen is een minder zware procedure nodig dan bij het vaststellen van een nieuw of gewijzigd bestemmingsplan. Niet de gemeenteraad neemt de beslissing om de bestemming te wijzigen, maar B & W, wat veel tijd scheelt.

De uniforme openbare voorbereidingsprocedure is van toepassing, naast artikel 3.9a van de Wro, zie www.wetten.nl.

 U kunt uw zienswijzen geven op het ontwerp-besluit om een binnenplanse wijziging van het bestemmingsplan vast te stellen. Tegen het definitieve besluit kunt u beroep instellen, als u belanghebbende bent.

Jurisprudentie

Als voorbeeld van een uitspraak waaruit blijkt dat de wijzigingsbevoegdheid door de gemeenteraad aan grenzen moet worden gebonden een uitspraak van de Raad van State over Weststellingerwerf van 07 april 2010, 200906458/1/R2 LJN: BM0228. Zie www.rechtspraak.nl.

Opmerkingen

Wil je reageren? Meld je aan!