U bent hier: Home / Toolbox / Doen / Juridische informatie en procederen / Juridische basisbegrippen / Besluit

Besluit

Wanneer is een beslissing van de overheid een besluit in juridische zin?

Een besluit volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb, artikel 1:3, eerste lid) is een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan (bijvoorbeeld een gemeente) die een publiekrechtelijke rechtshandeling inhoudt. Ofwel een beslissing met rechtsgevolgen, die is gebaseerd op het publiekrecht (strafrecht, bestuursrecht of staatsrecht).

Een voorbeeld van een besluit is een omgevingsvergunning voor de bouw van een huis.

Een voorbeeld van een overheidsbeslissing die geen besluit is, is de beslissing van de gemeente om een stuk grond te verkopen. Dit berust namelijk op het privaatrecht (het eigendomsrecht), niet op het publiekrecht en is dus geen besluit in de zin van de Awb.

Het besluit moet ook altijd op schrift staan. Een mondelinge beslissing is dus ook geen besluit.

Opmerkingen

Wil je reageren? Meld je aan!