U bent hier: Home / Toolbox / Doen / Juridische informatie en procederen / Juridische basisbegrippen / Beschikking

Beschikking

Een beschikking is een bijzonder soort overheidsbesluit.

Een beschikking volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb, artikel 1:3, tweede lid) is een besluit, dat is gericht tot een bepaald persoon (bijvoorbeeld de vergunningaanvrager). Het kan ook gericht zijn aan een bepaalde (vaststaande) groep van personen, zoals zij die in dienst zijn van de gemeente op een bepaalde datum. Een besluit met een algemene strekking, zoals het Bouwbesluit of een algemene verordening, is gericht aan iedereen, en dus geen beschikking.

Een beschikking is een bijzonder soort besluit. De term besluit is veel ruimer. Daaronder vallen zowel beschikkingen als besluiten van algemene strekking. Een besluit van algemene strekking kan in principe tot een ieder zijn gericht.

Opmerkingen

Wil je reageren? Meld je aan!