U bent hier: Home / Toolbox / Doen / Juridische informatie en procederen / Juridische procedures / Waar kan ik terecht als ik ontevreden ben met de gang van zaken?

Waar kan ik terecht als ik ontevreden ben met de gang van zaken?

Welke mogelijkheden zijn er, naast die van bezwaar en beroep, als je het niet eens bent met de gang van zaken?

Klachten over het proces of de behandeling van je zaak kun je noemen in het bezwaar- en beroepschrift. Los daarvan kun je bij het bestuursorgaan een klacht over het proces indienen op basis van hoofdstuk 9 uit de Algemene wet bestuursrecht. Als je daarop geen bevredigend antwoord krijgt, kun je een klacht indienen bij de gemeentelijke, provinciale of nationale ombudsman. Deze voert dan een onderzoek uit naar de gang van zaken en brengt hierover advies uit aan het bestuursorgaan. Sommige gemeenten en provincies hebben een eigen ombudsman.

Opmerkingen

Wil je reageren? Meld je aan!