U bent hier: Home / Toolbox / Doen / Juridische informatie en procederen

Juridische informatie en procederen


Stel: je wilt voorkomen dat er een project uitgevoerd wordt op een manier die nadelig is voor jouw leefomgeving. Bijvoorbeeld de bouw van een woonwijk of de aanleg van een weg. Als burgerparticipatie, praten met de initiatiefnemer, gemeente, provincie of rijk, demonstraties, handtekeningenacties en publiciteit niets hebben opgeleverd, kun je juridische stappen ondernemen. Je kunt dan in een zienswijze of bezwaarschrift aangeven waarom je vindt dat de gemeente of een ander overheidsorgaan jouw belangen niet genoeg meeweegt of heeft meegewogen bij een besluit.

Juridische procedures

Als je het niet eens bent met een besluit van de overheid kun je juridische stappen ondernemen. Hier vind je algemene informatie over burgerparticipatie, inspraak, bezwaar en beroepsprocedures. Ook vind je informatie en tips over procedures tegen specifieke soorten besluiten.

Lees verder...

Juridische basisbegrippen

Als je juridische informatie zoekt, of een procedure begint, kom je veel vaktermen tegen. Soms hebben 'gewone' begrippen in juridsche context een bijzondere betekenis, een voorbeeld is het begrip belanghebbende. Hier kun je uitleg vinden over deze begrippen.

Lees verder...

Voorbeeldbrieven

Wil je een zienswijze, bezwaarschrift of ander juridisch stuk schrijven en kun je daarbij wel een steuntje in de rug gebruiken? Hier kun je diverse voorbeeldbrieven vinden. Gebruik deze als beginpunt en pas ze waar nodig aan jouw concrete situatie aan. Kijk voor inhoudelijke argumenten ook in de kennisbank van deze website voor informatie over diverse onderwerpen op het gebied van milieu en ruimte.

Lees verder...

Wet- en regelgeving

De bescherming van de leefomgeving is geregeld in een groot aantal wetten en regels. Van internationale verdragen, Europese richtlijnen tot nationale wettten en provinciale of gemeentelijke verordeningen. Hier kun je informatie en uitleg vinden over een groot aantal wetten en regels.

Lees verder...

Handboek behoud het landschap

In het handboek Behoud het landschap kun je informatie vinden over hoe je de besluitvorming van de overheid over de leefomgeving kunt beinvloeden, zoals door middel van lobby, acties, publiciteit en juridische procedures. Daarnaast vind je informatie en tips over diverse kanten van het actievoeren.

Lees verder...