U bent hier: Home / Toolbox / Doen / Communicatie / Pers en publiciteit / Opiniestuk schrijven

Opiniestuk schrijven

Een opiniestuk is een goed geschreven betoog waarin je een interessante mening naar voren brengt die je met heldere argumenten onderbouwt. Je schrijft dit om medestanders te winnen en tegenstanders over te halen tot het volgen van jouw gedachtegang. Je wil een niet-ingewijde lezer er van doordringen dat het onderwerp van belang is – liefst al in de eerste zin of alinea – om daarna met een toegankelijk betoog en sterke argumenten de lezer van jouw zienswijze te overtuigen.

Voordat je met schrijven begint bepaal je via welk medium je het opiniestuk wil publiceren. Belangrijke overweging daarbij is welk publiek je wil bereiken en welk medium de meest gewenste respons oplevert. Richt je je op een specifieke regio, dan is het aan te bevelen om publicatie in regionale bladen na te streven.

Tips en aanbevelingen:

  • Een opiniestuk is een exclusief aanbod dat je dus niet naar je hele persbestand moet sturen.

  • Neem een helder standpunt in. Het moet de lezer al snel duidelijk zijn waar je het over hebt, wie of wat je bestrijdt en hoe jouw standpunt luidt. Dit standpunt moet je in één zin kunnen weergeven, in ieder geval voor jezelf, maar liefst ook in de tekst

  • Zet je standpunt in de inleiding gerust bot en ongenuanceerd neer. Bijvoorbeeld: Dit kabinet is een ramp voor het milieu!! Later in de tekst kun je altijd nog nuanceren.

  • Voorzie je standpunt(en) van ondersteunende argumenten. Eén of meer standpunten maken nog geen betoog

  • Zet je argumenten kracht bij met voorbeelden, illustraties, observaties, cijfers, meningen van betrokkenen, feiten, etc. Hiermee komen de argumenten die jouw standpunt onderschrijven tot leven en neem je de mensen mee in je verhaal. Een betoog dat blijft steken in abstractie theorieën en opvattingen is voor maar weinig mensen toegankelijk.

  • Bouw je betoog in fasen op. Formuleer eerst in 1 zin het standpunt dat je gaat verdedigen. Vervolgens schrijf je 3, 4 of meer argumenten op. Dit is het raamwerk van je artikel. Elk argument is in feite een alinea. Door elk argument te ondersteunen met feiten, cijfers, meningen, observaties, illustraties etc. ontstaat als vanzelf je betoog

  • Gebruik gewone ‘mensentaal’ en leg vakbegrippen goed uit. Ga uit van weinig of geen voorkennis over het onderwerp, anders haken minder ingevoerde lezers snel af.

  • Maak je zinnen niet te lang, gebruik niet teveel bijzinnen en wissel korte en lange zinnen af

 Naast een opinieartikel kan je nog veel meer doen met de pers om aandacht te krijgen voor een duurzaamheidsprobleem.

 

 

Opmerkingen

Wil je reageren? Meld je aan!