U bent hier: Home / Toolbox / Doen / Communicatie / Offline communicatie / Presentaties geven

Presentaties geven

Een presentatie is een mondelinge voordracht waarbij de spreker informatie zendt en de luisteraars informatie ontvangen. De presentator maakt zijn doelstellingen duidelijk en spoort het publiek aan tot actie. Een goede presentatie is geen opsomming van cijfers en feiten maar een betoog waarin enthousiasme en passie doorklinken.

Presentaties gebruik je om een groep mensen gelijktijdig te informeren, motiveren en enthousiasmeren. Het is hoofdzakelijk eenrichtingsverkeer, vragen over de inhoud worden meestal pas achteraf beantwoord. Je kunt in een heldere structuur (kop, romp, staart) je boodschap uitleggen, ontwikkelingen zichtbaar maken, bevindingen toelichten, acties introduceren en inplannen, resultaten melden en vervolgstappen introduceren. Vaak wordt een presentatie verlevendigd met een PowerPoint, Prezi, foto's of video's. 

Zijn er veel ontwikkelingen? Ben je van plan een andere weg in te slaan? Staat er een belangrijk evenement te gebeuren waar iedereen van op de hoogte moet zijn? Dan is een presentatie een logische stap. Onderwerp en doel van je presentatie bepalen de vorm ervan. Bedenk goed of je een presentatie wilt geven of liever een workshop houdt, waarbij je dieper op de stof kunt ingaan en er meer interactie met de deelnemers is. 

Plan van aanpak

Degene die de presentatie geeft (jij dus) is de ¨expert¨ op het betreffende onderwerp. Je kunt van je toehoorders niet verwachten dat ze weten wat jij weet, zorg er dus voor dat je boodschap aansluit bij het niveau van kennis van je publiek. Wie zijn de mensen die straks komen luisteren, wat doen ze en wat weten ze al over jouw onderwerp? Wil je je toehoorders vooral informeren, of wil je ze inspireren om zelf ergens mee aan de slag te gaan, of motiveren om mee te denken met jouw project?

Breng structuur aan in je verhaal. Zorg voor een kop (introductie, doelstellingen), romp (dieper ingaan op de inhoud, herhaling kernpunten), staart (samenvattend slot en vragen). Welke onderwerpen moeten ter sprake komen? Wat is een logische volgorde? Wat zijn de kernwoorden? Welke hulpmiddelen ga je gebruiken?

Bereid een presentatie goed voor! Zet de presentatie in zijn geheel op papier en oefen deze hardop. Het is erg leerzaam om je presentatie op te nemen (videocamera) en deze daarna terug te kijken Zo ontdek je vanzelf zinnen die niet lekker lopen of mankementen in je structuur.

Een aantal tips voor een goede presentatie:

  • Deel je tijd praktisch in. Bedenk van tevoren hoeveel sheets je nodig hebt. Heb je maar tien minuten spreektijd, dan gaat 20 sheets niet lukken.
  • Zorg ervoor dat de locatie geschikt is voor je presentatie en wees op tijd voor een laatste check. Zijn er genoeg stoelen? Is alle apparatuur aanwezig en functioneren die?
  • Kijk het publiek aan en maak oogcontact, staar niet voor je uit of op je spiekbriefje.
  • Bedenk een uitdagende openingszin. Hiermee trek je meteen de aandacht en wek je de interesse van je publiek. Hetzelfde geldt voor de afsluiter
  • Licht ideeën of woorden die vermoedelijk niet bekend zijn bij je luisteraars even toe
  • Verduidelijk de hoofdpunten van je verhaal en zorg voor afwisseling met behulp van verhaaltjes, plaatjes en illustraties. Veel illustraties, weinig tekst werkt over het algemeen het best
  • Kies het presentatiegereedschap dat bij jouw doelgroep past. Bij een zakelijk presentatie voldoet PowerPoint prima om je kernwoorden aan te geven. Gebruik je grafieken en wetenschappelijke informatie die toelichting vereist, dan is Prezi meer geschikt
  • Let op je lichaamshouding, neem een open houding aan, wees enthousiast en zelfverzekerd. Presenteren is geen verhaaltje opdreunen, de manier waarop je de informatie overbrengt is vooral bepalend voor hoe je presentatie overkomt.
  • Gebruik bij voorkeur niet meer dan drie hoofdpunten en voorkom dat je boodschap teveel facetten krijgt die door het publiek gemakkelijk worden vergeten
  • Wees niet bang. Veel mensen vinden presenteren spannend, maar angst is nergens voor nodig. Een goede voorbereiding is het halve werk. Voor meer tips omtrent presentatieangst, zie hieronder.

Meer informatie

Opmerkingen

Wil je reageren? Meld je aan!