U bent hier: Home / Toolbox / Doen / Actie / Een petitie starten

Een petitie starten

Een petitie is een goed campagnemiddel waarmee je verschillende dingen bereikt. Het is een stap om je doel te bereiken en bijvoorbeeld aan politici te laten zien hoeveel mensen het met je eens zijn. Daarnaast is het ook een manier om adressen te verzamelen en het biedt een handelingsperspectief waarmee mensen op verschillende niveau's aan de slag kunnen. Voor mensen die weinig tijd hebben, is het invullen van NAW gegevens en het zetten van een handtekening voldoende. Mensen die meer willen doen, kunnen zelf actief aan de slag met het verspreiden van een petitie.

Net als met alle onderdelen van je campagne zorg je er ook als het gaat om de petitie voor dat deze duidelijk ingebed is in de campagne. Een petitie loopt alleen als er aandacht omheen is. Denk hierbij aan het uitbrengen van een rapport, een start actie, bijeenkomsten etc.

Het is daarnaast van belang dat je nadenkt over vervolgstappen voor mensen die getekend hebben. Hoe hou je ze op de hoogte over de campagne en wat zijn volgende handelingsperspectieven voor mensen.

Je boodschap is helder en positief

Mensen beslissen vaak binnen een paar seconden of ze voor iets tekenen of niet. Maak de boodschap dus niet te ingewikkeld.

       dus teken voor gezonde lucht
       en niet teken voor maatregelen die ultrafijnstof verminderen

 Bedenk dat mensen gemakkelijker 'vóór' iets tekenen dan 'tegen' iets.

      Dus teken vóór een dier- en milieuvriendelijke veehouderij?
      Ipv teken tegen megastallen

Gebruik een voorbeeld van een petitielijst om zelf een petitie op te stellen

Zorg voor een goed verspreidingsplan

Een veelgemaakte fout bij het initiëren van een petitie is dat men ervan uitgaat dat het aantal ondertekenaars vanzelf groeit. Dit werkt niet zo. Zorg dus dat je er van te voren over nadenkt hoe je de petitie wilt verspreiden. In het verspreidingsplan staat:

- welke kanalen je gaat gebruiken om de petitie te verspreiden
- welke andere groepen of mensen kunnen helpen bij het verspreiden van de petitie. Je kan beter tijd steken in het motiveren van iemand die vervolgens zelf actief handtekeningen gaat werven dan dat je je puur op individuele ondertekenaars richt.

Goede ondersteuning voor mensen die aan de slag gaan met je petitie

Hoe meer mensen actief aan de slag gaan met het verspreiden van je petitie hoe groter je bereik. Zorg dan ook voor een goed ondersteuningspakket voor mensen die zelf aan de slag willen gaan.Dit kan door mensen die tekenen de mogelijkheid te geven om een actiepakketje aan te vragen. In een actiepakket zit een bedankbrief voor degene die aan de slag gaat, inhoudelijke achtergrond informatie (factsheets), petitielijsten en een Q&A. In een Q&A staan lastige vragen maar met slimme antwoorden. Ook staat er in het kort hoe je mensen het beste kan aanspreken. Denk hierbij aan een heldere openingszin, het altijd vriendelijk blijven en dat je niet te veel tijd aan één persoon  moet besteden.

Opmerkingen

Wil je reageren? Meld je aan!