U bent hier: Home / Toolbox / Doen / Actie / Actievoeren

Actievoeren

Door actie te voeren laat je zien dat je iets wilt veranderen. Je wilt een sterke indruk achterlaten bij het publiek, een statement maken. Maar wel het juiste statement, anders kan dit tegen je gaan werken. As je met je actie meer tegenstanders mobiliseert dan voorstanders overtuigt van je standpunt, dan heb je het omgekeerde bereikt van wat je wilde. Het verschil maak je met een goede voorbereiding: Probeer in te schatten hoe anderen je actie waarnemen en interpreteren en wat ze er van zullen vinden.

Wanneer je actie gaat voeren moet je van ten voren gedragscodes opstellen. Zo weet iedereen waar hij aan toe is en kunnen er geen misverstanden ontstaan. 

Handel altijd uit respect voor leven, daar past geen enkele vorm van geweld bij. Je belangrijkste 'wapens' zijn debat en dialoog. Zet argumenten soms kracht bij met opvallende acties en manifestaties waarbij je zoveel mogelijk mensen betrekt. Werk in alle openheid (bijvoorbeeld gebruik van logo's) en neem altijd volledige verantwoordelijkheid voor je acties. 

Soms is het nodig om confronterende acties niet uit de weg te gaan. Al is het maar omdat de dialoog door je opponenten als tactiek gebruikt wordt om kritische organisaties aan het lijntje te houden. 

Dat betekent in de praktijk onder meer: 

  • dat actievoerders voor elke actie uitvoerig worden geïnstrueerd, voor hun eigen veiligheid en om ze houvast te geven over wat ze (niet) moeten doen;
  • dat er bij elke actie getrainde mensen aanwezig zijn om escalatie te voorkomen en dat er bij grote manifestaties altijd een ordedienst is;
  • dat acties die fysiek gevaarlijk zijn, zoals beklimmingen, alleen worden uitgevoerd door getrainde mensen;
  • dat acties nooit schade (moedwillige beschadigingen of vernielingen) toebrengen tot doel hebben; 
  • dat bij blokkadeacties mensen die naar buiten willen nooit de doorgang worden belemmert;
  • dat bijvoorbeeld bij pogingen om een blokkade te doorbreken uitsluitend passief verzet wordt (door te blijven staan of te gaan zitten);
  • dat blokkadeacties, een boycot of andere confronterende acties nooit uit de lucht komen vallen, maar dat er voorafgaand aan zo'n actie altijd al van alles is gebeurd (brieven, gesprekken of bijvoorbeeld een juridische procedure), gebruik hierbij de escalatieladder;
  • dat als je politici, topmanagers van bedrijven of andere functionarissen direct aanspreekt, noemt of in beeld brengt, die mensen altijd aanspreekt in hun functie als vertegenwoordiger van de regering, een bedrijf of instelling, en nooit als privépersoon;
  • dat je zorgt dat de actiematerialen en actiekleding zoveel mogelijk van milieuvriendelijk materiaal gemaakt worden;
  • dat de actiecoördinator doet zijn uiterste best om risico's zoveel mogelijk uit te sluiten. Voor elke actie wordt een risico inventarisatie en een gedetailleerde draaiboek gemaakt. Denk hierbij ook aan imago-risico's, fysieke risico's en juridische risico's.

Zorg dat de communicatie rondom een actie ook goed voorbereid is. Gebruik de checklist communicatie rondom acties om er zeker van te zijn dat alles goed gebeurt. Zorg er ook voor dat er goede foto's worden gemaakt van de actie. Hiervan kan je nog lang plezier van hebben. Gebruik hiervoor de handleiding fotograferen.

Opmerkingen

Wil je reageren? Meld je aan!