U bent hier: Home / Toolbox / Doen / Achterban mobiliseren / Mobiliseren van betrokken burgers

Mobiliseren van betrokken burgers

Organizing is het mobiliseren van een achterban om in actie te komen. Het is een breed, omvattend begrip dat staat voor het identificeren, rekruteren en ontwikkelen van leiderschap en het bouwen van een gemeenschap rondom de leider, die de gemeenschap in staat stelt kracht te ontwikkelen. Organizers dagen mensen uit om vanuit hun waarden en interesses te werken.

Het mobiliseren van de achterban is een cruciaal onderdeel van actievoeren. Zonder achterban ben je immers niemand, sta je alleen en bereik je waarschijnlijk niets. Een achterban mobiliseren gaat niet vanzelf, met een simpele mededeling van een gebeurtenis zullen mensen hoogstens geïnteresseerd of bezorgd worden. De reden die voor jou de aanleiding is om in actie te komen zal niet door iedereen als even belangrijk ervaren worden en zal mensen niet onmiddellijk in beweging brengen. Anderen moeten er eerst van overtuigd raken dat jouw beeld en visie de juiste is en navolging verdient. Maar ook dat is nog niet genoeg, mensen moeten de urgentie zelf voelen en daarnaast ook een beeld hebben van wat ze kunnen doen om het tij te keren en verandering te bewerkstelligen. Pas dan zullen mensen gemotiveerd raken om in actie te komen.

Organizers ontwikkelen relaties, begrip en acties die mensen in staat stellen om hun interesses, capaciteiten en hulpbronnen verder te ontwikkelen. Ze gebruiken daarvoor dialogen, interpretaties en acties die elkaar onderling versterken. Daardoor ontstaat een nieuwe actiegemeenschap met een nieuw verhaal waar deze gemeenschap vandaan kwam, naartoe gaat en hoe ze dat gaat realiseren. Het resultaat is een gerichte actie vanuit de gemeenschap.

Organizers ontwikkelen nieuwe relaties uit oude en door mensen of hele netwerken met elkaar te verbinden. Ze betrekken mensen door ze te motiveren om hun wereld te gaan veranderen en ze te tonen hoe ze dat kunnen doen – de strategie.

Organizers...

...zetten aan tot actie door verdieping van hun begrip wie ze zijn, wat ze willen en waarom. Door het mobiliseren van hoop, boosheid, eigenwaarde, solidariteit, en gevoel van urgentie worden actie belemmerende gevoelens van vrees, apathie, zelftwijfel, isolatie en inertie uitgedaagd. Ze betrekken mensen bij hun verhaal.

...betrekken mensen bij het formuleren waarom ze in actie moeten komen vanuit de gezamenlijke bedreigingen, waarom ze die moeten weerstaan en waar de hoop ligt.

...helpen mensen bedenken hoe ze kunnen handelen vanuit bestaande omstandigheden, door nieuwe kansen identificeren en door creatief gebruik te maken van hun hulpbronnen.

...dagen je uit om niet alleen je situatie te begrijpen, maar ook verantwoordelijkheid te nemen, commitment aan je doelen te kweken en kracht te verzamelen en in actie te komen.


Gebruik het format achterbanstrategie op zelf een achterbanstrategie op te zetten.

Opmerkingen

Wil je reageren? Meld je aan!