Doen


Na alle voorbereidingen en planning is het tijd om in actie te komen. Je weet wat je wilt, maar in je eentje of met je (actie-)groep bereik je nog steeds niets zonder de steun van een grotere groep mensen die je zorgvuldig selecteert en benadert: Je achterban. Die moet je mee zien te krijgen.Laat ze zien dat verandering noodzakelijk is én mogelijk!

Praktijkvoorbeelden


portret

Grip op groen Doen

a) Vooronderzoek

 1) BELANGRIJK: wie is de eigenaar?  (er zijn ook waterschappen die gronden in beheer hebben) Informeer daarvoor bij de gemeente wie het groen beheert en wat de voorwaarden daarvoor zijn. Ook wat is de bestemming van de grond, wat zijn de plannen er mee etc.

(aan een stuk groen naast een wijkingang worden vaak eisen gesteld -uniforme uitstraling etc - Ook groen naast een doorgangsweg wordt als beeldbepalend gezien en daar worden dezelfde -uniforme- eisen aan gesteld)

2) is het groen wat zich leent voor overdracht ? (gemeentes hebben vaak een lijst van beschikbare stukken groen, braakliggende terreinen  of  "snippergroen"-stukken bestemd voor "overdracht" of mogelijk geschikt voor stadstuinieren ) 

3) bedenk (vanuit je plan) een onderhoudsschema (in de tijd) en bespreek dat  samen met afdeling groenbeheer van je gemeente

4) regel vervanging als je ziek wordt (of anderszins tijdelijk niet in staat om het onderhoud te plegen)

5) maak een contract(je)  met de gemeente (vaak hebben ze al een standaard contract ) en besef dat men er nog wel eens bij moet vanwege leidingen.

b) zoek medestanders

1) Benader mensen van de lokale politieke partij die je kent, (ze kunnen je plannnen richting de gemeente ondersteunen),

2) Zoek deskundigheid (IVN, landschapsorganisaties, Transition Towns organisatie etc),

(snippergroen kan ook heel goed gebruikt worden voor drachtpanten -bijen !-  of er kunnen aan bomen nestkasten opgehangen worden voor vleermuizen, uilen etc.) Deze organisaties  weten daar vaak meer van Kortom vergroot je netwerk via allerlei lokale organisaties. Samenwerken is verdubbelen !

 3) Zoek de publiciteit; maak een facebookpagina, (of bel de redactie van het wijkrantje) Doel: (mede)helpers werven. Bij kleine stukken grond : buren ?  Bij grote stukken groen: werving van vrijwililigers uit de wijk die je kunnen helpen. Mensen ook die je kunnen vervangen als je langdurig ziek of met vakantie bent,

4) maak (bij grote groepen) een excel sheet met adressen telefoonnumers etc., (let op de privacy)

5) maak een digitaal fotoboekje (Picassa, Flickr etc)  Altijd leuk en iedereen kan er dan bij (mits uitgenodigd)

6) filter "de trekkers" eruit en inventariseer wie welke expertise heeft.

7) vergeet ook niet de politiek (wethouder ?) uit te nodigen

 

c) Borg het financieel

1) Zet de kosten op een rijtje en informeer of er een wijkbudget is. Bij gemeentes zijn vaak potjes voor  bijv. bijvriendelijke beplanting of een wijkraad wil wel subsidie verstrekken omdat het de sociale samenhang in de buurt bevordert

 

d) Borg de inzet ook naar de toekomst toe:

1) Denk na over: ḧoe kunnen we dit op de langere termijn borgen (er vallen vaak vrijwiligers af)  Valkuil: continuiteit

2) Waar willen we uiteindelijk op uit komen (vanuit de doelstelling),

3) Meldt je aan (als je met een groep bent) bij een proviciale landschapsorganisatie  (verstrekken subsidies en materiaal).

 

e) als je aan het werk bent:

1) Zorg voor een nieuwsbrief voor de deelnemers (motiveert !)  Stuur deze allereerst BCC i.p.v "aan" of "cc"

    Maak de lijst pas openbaar als mensen aangeven dat ze daar geen bezwaar tegen hebben.

2) Hang een spandoek van je lokale organisatie op als je bezig bent,

3) Denk aan ARBO (landschapsorganisaties geven vaak cursussen  Arbo of "hoe om te gaan met materiaal")

 

Lees verder...

portret

Underwearrun Doen

Wij hebben met een aantal mensen bij elkaar gezeten en een brainstorm georganiseerd. Daar kwamen verschillende ideeën uit en dus ook de Underwearrun als vorm. We maakten een duidelijke taakverdeling, wie is waar verantwoordelijk voor. Belangrijk om dit concreet te maken! Het praten met andere partijen hielp ons heel erg. Om:

  • Ons verhaal voor onszelf scherp te krijgen
  • Te vertellen dat je er mee bezig bent
  • Hulp te krijgen!

En toen begon het regelen, een locatie, een vergunning, een sponsor en alle materialen. Het lijkt heel veel, maar met een goede planning en alles stap voor stap samen doen, is het heel goed te doen. Wat ons erg heeft geholpen is aan zoveel mogelijk mensen laten weten dat we er mee bezig waren. En wat we nodig hadden. Dus; “Wij organiseren een Underwearrun en zoeken eigenlijk nog een stel boxen voor op de Dam, ken je iemand die dat kan regelen?”

Lees verder...

portret

Schrijfmiddag Doen

 

  • Bel naar de bibliotheek (of andere “openbare “ ruimte waar veel mensen komen) en vraag of het mogelijk is dat je iedere maand met een stand mag staan Als dat niet kan, bedenk dan een andere goede plek om te staan
  • Als je in de bibliotheek mag staan, bedenk dan wat goede tijden zijn, wanneer komen de meeste mensen langs
  • Maak goede afspraken met de bibliotheek: mag je mensen actief aanspreken, enz.
  • Onderhoud goed contact met de bibliotheek (wees zuinig op je contact!)  Zorg dat je vlot antwoord op vragen, zorg dat je op afgesproken tijden in de bibliotheek staat, ruim alles netjes op na afloop.
  • Als je geen kosten hoeft te betalen voor je stand in de bibliotheek, is het leuk om de  bibliotheekmedewerkers een bedankje aan het einde van het jaar te geven.

Lees verder...

portret

De Groene Draad Doen

We hadden een wethouder (mevr. Lestrade) uitgenodigd om ‘De Groene Draad’ te ‘openen op de Bijenmarkt. Dat gebeurde met een klassieke melkbus waaruit twee groene draden hingen; een korte (het kortste eind) en een lange met aan het einde de folder van ‘De Groene Draad’ en een boeket ecologische bloemen. Een van ons heeft vervolgens de wethouder vergezeld langs een aantal tuinen.

Lees verder...