Doen


Na alle voorbereidingen en planning is het tijd om in actie te komen. Je weet wat je wilt, maar in je eentje of met je (actie-)groep bereik je nog steeds niets zonder de steun van een grotere groep mensen die je zorgvuldig selecteert en benadert: Je achterban. Die moet je mee zien te krijgen.Laat ze zien dat verandering noodzakelijk is én mogelijk!

Praktijkvoorbeelden


portret

Duurzame voeding op scholen Doen

Daarom wil JMA bij verschillende stakeholders ouders, jongeren, schooldirectie en VO-raad de duurzame schoolkantine agenderen en werken aan een 100% gezond en duurzaam voedsel aanbod in schoolkantines in Nederland in 2020'. 


Lees verder...

portret

Samen tegen schaliegas! Doen

Deel je kennis.

  • Vertel je vrienden, de kapper, de sportclub, de buren etc  over schaliegas.

  • Organiseer een informatie-avond, een debat of filmvertoning ( Unearthed).

  • Informeer de lokale en provinciale politiek en vraag om een schaliegasvrijverklaring

Formeer een actiegroep.

Jij geeft net dat kleine zetje om de groep te starten. De actiegroep kan in een ‘organische’ vorm (hard werken bij pieken en daarna relaxen). Een officiële stichting is dus niet noodzakelijk want procederen doen andere partijen. Het is interessant als mensen vanuit verschillende disciplines in het team zitten, ook allerlei ‘handjes’ voor hand-en-spandiensten zijn onmisbaar. Sluit je aan bij www.schaliegasvrij.nl of meld je aan bij Milieudefensie.

Acties

Voer op een vreedzame wijze actie. Zorg voor humor. Probeer foutloos te werken. De industrie ziet niets liever dan ‘uitglijders’ waardoor ze kunnen zeggen ‘de tegenstanders zijn niet goed geïnformeerd’.

Maak het ‘onvoorstelbare’ zichtbaar. Serveer tijdens de markt nog schoon drinkwater.  In Boxtel reden we met een vrachtwagen met een geknutselde boortoren en een enorm hinderlijk (boor)geluid.

Handtekeningenactie. Via de social media of op straat (informeer vooraf bij je gemeente naar de voorwaarden voor verspreiding van folders ed). Wij scoorden veel handtekeningen op parkeerplaatsen voor supermarkten (zorg voor gezellige muziek als achtergrond) en aansluiten bij Milieudefensie of start een eigen petitie. Gezamenlijk kunnen alle handtekeningen aan het Ministerie worden aangeboden.

Gebruik het recht

Als het nodig is, maak dan gebruik van de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen, of om bezwaar of beroep in te stellen tegen de vergunningen die worden verleend op basis van de Mijnbouwwet en de Omgevingswet. Zie www.veranderfabriek.org of deze link voor meer informatie over de procedures en voor modelbrieven.

 

Lees verder...

portret

Repair Café Doen

Op de website van Repair Café Nederland staat een handleiding die je goed kunt gebruiken bij het opzetten van een Repair Café.

Na het lezen van de handleiding zijn we gelijk van start gegaan. Op de duurzaamheidsdag hadden veel bewoners aangegeven dat ze een Repair Café een goed initiatief vinden. Daarmee hadden we voldoende draagvlak en konden we een subsidieaanvraag indienen bij de gemeente. We hebben ons gericht op het ´leefbaarheidsbudget´ dat speciaal is bedoeld voor bewoners om bewonersparticipatie en duurzaamheid in de wijk te stimuleren.

We gaan nu vooral vrijwilligers werven op hun expertise, denk aan:
- kleding/textiel
- elektrische apparaten
- fietsen
- meubels/houten voorwerpen

Lees verder...

portret

Start een burgerwindinitiatief! Doen

Organisatie en achterban

Begin klein

De eerste stap is logisch: zoek, als je dat nog niet gedaan hebt, een aantal mensen bij elkaar die allemaal graag samen een burgerwindpark willen realiseren. Je kunt het beste starten met een kleine groep mensen die ambitieus is, minimaal enige kennis van zaken heeft en tijd en energie genoeg heeft om door te zetten.

Vergroot je achterban als de tijd rijp is

Het duurt vaak een hele tijd voordat je zekerheid hebt of je project doorgaat. Dat heeft te maken met alle procedures rondom vergunningen en ruimtelijke ordening. Zodra je weet dat je plan doorgaat, zet je in op het vergroten van je achterban. Een informatieavond is een manier om in één keer veel mensen te bereiken en te informeren. Het is praktisch, maar ook afstandelijk. Om mensen echt te binden aan je initiatief, heb je vertrouwen nodig en moet je een band smeden. Hiervoor zijn persoonlijke gesprekken het beste middel. 

Maak een heldere taakverdeling

Het is belangrijk om je taken en verantwoordelijkheden goed te verdelen. Mensen die vrijwilligerswerk doen besteden hier gemiddeld 1-4 uur per week aan en gemiddeld 18 uur per maand. Wanneer je mensen wilt werven die zich actief gaan inzetten voor je initiatief, houd daar dan rekening mee.

Zorg voor een overzichtelijke taak. Een bepaalde periode afspreken waarbinnen iemand verantwoordelijk is voor een bepaalde taak kan mensen ook over de streep trekken. Spreek bijvoorbeeld af dat iemand zich een half jaar inzet voor de website. Evalueer daarna en kijk of zij of hij door wil gaan. Daarbij: door veel leden een kleine taak te geven, creëer je betrokkenheid en verbondenheid, terwijl je niet (te) veel vraagt.

Maak een stap naar professionalisering

Veel  burgerinitiatieven zoeken aansluiting  bij een professionele ontwikkelaar. Dit kan een commerciële ontwikkelaar zijn die open staat voor samenwerking met een burgerinitiatief en/of je vraagt via REScoop.nl om ondersteuning van een  landelijke burgerwindcoöperatie. Zij kunnen helpen met het oprichten van een burgerwindcoöperatie en ze hebben ervaring met projectontwikkeling.

Als je de de juiste mensen bij elkaar hebt, kun je aan de slag als burgerinitiatief. Waar moet je rekening mee houden als je, als burgers zelf, (een deel van) een windpark wilt
ontwikkelen? Projectontwikkeling rondom een windpark is behoorlijk complex; we kunnen hier niet alle aspecten behandelen. We gaan kort in op een paar belang­rijke punten en mogelijkheden om serieus aan de slag te kunnen. Voor meer informatie en ondersteuning kun je terecht bij REScoopNL en/of een servi­cepunt van Hier Opgewekt bij de Natuur en Milieufederatie jouw provincie. Lees ook de brochure 'Voor de Wind! Hoe je de handen op elkaar krijgt voor windenergie' van Milieudefensie


Lees verder...