Doen


Na alle voorbereidingen en planning is het tijd om in actie te komen. Je weet wat je wilt, maar in je eentje of met je (actie-)groep bereik je nog steeds niets zonder de steun van een grotere groep mensen die je zorgvuldig selecteert en benadert: Je achterban. Die moet je mee zien te krijgen.Laat ze zien dat verandering noodzakelijk is én mogelijk!

Praktijkvoorbeelden


portret

Grip op groen Doen

a) Vooronderzoek

 1) BELANGRIJK: wie is de eigenaar?  (er zijn ook waterschappen die gronden in beheer hebben) Informeer daarvoor bij de gemeente wie het groen beheert en wat de voorwaarden daarvoor zijn. Ook wat is de bestemming van de grond, wat zijn de plannen er mee etc.

(aan een stuk groen naast een wijkingang worden vaak eisen gesteld -uniforme uitstraling etc - Ook groen naast een doorgangsweg wordt als beeldbepalend gezien en daar worden dezelfde -uniforme- eisen aan gesteld)

2) is het groen wat zich leent voor overdracht ? (gemeentes hebben vaak een lijst van beschikbare stukken groen, braakliggende terreinen  of  "snippergroen"-stukken bestemd voor "overdracht" of mogelijk geschikt voor stadstuinieren ) 

3) bedenk (vanuit je plan) een onderhoudsschema (in de tijd) en bespreek dat  samen met afdeling groenbeheer van je gemeente

4) regel vervanging als je ziek wordt (of anderszins tijdelijk niet in staat om het onderhoud te plegen)

5) maak een contract(je)  met de gemeente (vaak hebben ze al een standaard contract ) en besef dat men er nog wel eens bij moet vanwege leidingen.

b) zoek medestanders

1) Benader mensen van de lokale politieke partij die je kent, (ze kunnen je plannnen richting de gemeente ondersteunen),

2) Zoek deskundigheid (IVN, landschapsorganisaties, Transition Towns organisatie etc),

(snippergroen kan ook heel goed gebruikt worden voor drachtpanten -bijen !-  of er kunnen aan bomen nestkasten opgehangen worden voor vleermuizen, uilen etc.) Deze organisaties  weten daar vaak meer van Kortom vergroot je netwerk via allerlei lokale organisaties. Samenwerken is verdubbelen !

 3) Zoek de publiciteit; maak een facebookpagina, (of bel de redactie van het wijkrantje) Doel: (mede)helpers werven. Bij kleine stukken grond : buren ?  Bij grote stukken groen: werving van vrijwililigers uit de wijk die je kunnen helpen. Mensen ook die je kunnen vervangen als je langdurig ziek of met vakantie bent,

4) maak (bij grote groepen) een excel sheet met adressen telefoonnumers etc., (let op de privacy)

5) maak een digitaal fotoboekje (Picassa, Flickr etc)  Altijd leuk en iedereen kan er dan bij (mits uitgenodigd)

6) filter "de trekkers" eruit en inventariseer wie welke expertise heeft.

7) vergeet ook niet de politiek (wethouder ?) uit te nodigen

 

c) Borg het financieel

1) Zet de kosten op een rijtje en informeer of er een wijkbudget is. Bij gemeentes zijn vaak potjes voor  bijv. bijvriendelijke beplanting of een wijkraad wil wel subsidie verstrekken omdat het de sociale samenhang in de buurt bevordert

 

d) Borg de inzet ook naar de toekomst toe:

1) Denk na over: ḧoe kunnen we dit op de langere termijn borgen (er vallen vaak vrijwiligers af)  Valkuil: continuiteit

2) Waar willen we uiteindelijk op uit komen (vanuit de doelstelling),

3) Meldt je aan (als je met een groep bent) bij een proviciale landschapsorganisatie  (verstrekken subsidies en materiaal).

 

e) als je aan het werk bent:

1) Zorg voor een nieuwsbrief voor de deelnemers (motiveert !)  Stuur deze allereerst BCC i.p.v "aan" of "cc"

    Maak de lijst pas openbaar als mensen aangeven dat ze daar geen bezwaar tegen hebben.

2) Hang een spandoek van je lokale organisatie op als je bezig bent,

3) Denk aan ARBO (landschapsorganisaties geven vaak cursussen  Arbo of "hoe om te gaan met materiaal")

 

Lees verder...

portret

Nacht van de Nacht Doen

 • Zorg dat iemand de verantwoordelijkheid voor de coordinatie op zich neemt
 • Bekijk de toolbox op www.nachtvandenacht.nl en kies de materialen uit die je nodig hebt.
 • Heb je financien nodig voor je activiteiten? Bedenk dan iets om je activiteit te financieren.  Bijvoorbeeld een (lage) entreeprijs voor een wandeling, het verkopen van biologische Vollemaansoep, enz.
 • Posters en flyers om de nacht van de nacht te promoten ontwerpen en verspreiden
 • Persberichten schrijven. Denk ook aan berichten op Facebook, twitter en digitale nieuwsbrief als je die middelen hebt. 

Lees verder...

portret

Bouw de grootste Levende Windmolen Doen

 • Zoek een ruime, goed bereikbare locatie, bijvoorbeeld een groot plein of een sportveld;

 • Denk goed na over de choreografie en oefen dit van tevoren met een groepje. Op de dag zelf moet je dit ook goed kunnen uitleggen aan de deelnemers. Wij deelden een tekening van het bovenaanzicht uit en verdeelden de deelnemers over de drie verschillende wieken en de mast door gekleurde papiertjes mee te geven waar op stond waar de mensen moesten gaan staan. De vorm van de windmolen hadden we de avond ervoor op het veld met stokjes en linten uitgezet;

 • Zorg ervoor dat je actie op tijd bij mensen bekend is: stuur een paar weken van tevoren een aansprekend persbericht naar de lokale media om mensen op te roepen om mee te doen, herhaal dit ca. anderhalve week van tevoren. Gebruik je eigen website en nieuwsbrief, Twitter en Facebook. Deel ook flyers uit en vraag iedereen die je kent om mee te doen. Je kunt ook aan sportclubs en scholen vragen of ze mee willen doen;

 • Leg je actie vast. Een levende windmolen levert prachtige plaatjes op. Je actie kun je voor de mooiste plaatjes het beste van bovenaf fotograferen en/of filmen. Kan het met een hoogwerker, of vanaf een toren of heb je bijvoorbeeld een drone nodig?

 • Gebruik zoveel mogelijk je netwerk om dingen voor elkaar te krijgen. Wij hebben ons netwerk maximaal ingezet. Daardoor konden we aansluiten bij festival de Oversteek en hadden daardoor een mooie ruime locatie op een weiland langs de Waal. Zo kwam er ook iemand met een drone die de hele actie heeft gefilmd en een bevriende notaris heeft e.e.a. officieel vastgelegd.

 • Denk aan je budget. Niet alles is gratis, maar in je eigen netwerk kun je vaak al veel regelen. Wij kregen ook financiële ondersteuning van de gemeente Nijmegen. Onderzoek op tijd of er subsidiemogelijkheden zijn, of laat je bijvoorbeeld sponsoren.

Schematisch opbouw windmolen.jpg

Lees verder...

portret

Niet nog meer kernafval Doen

We werken samen met lokale groepen in Zeeland, en met zo veel mogelijk landelijke milieuorganisaties, burger-initiatieven en alle mensen van goede wil. We kunnen prima zonder de kerncentrale in Borssele en we moeten stoppen met de productie van levensgevaarlijk afval. Een petitie starten is niet moeilijk en als veel mensen meedoen is het een krachtig signaal. Bovendien gaan we alle ondertekenaars van de petitie vragen een zogenaamde zienswijze in te dienen als reactie op het Nationaal Plan kernafval. De regering moet die zienswijzen dan meenemen bij het maken van een definitief Nationaal Plan. Help mee, verzamel handtekeningen door de petitie te delen. Je kunt ook papieren handtekeningenformulieren opvragen bij WISE, die sturen we je dan toe.

Lees verder...