U bent hier: Home / Toolbox / Analyse / Je probleem aanpakken / Leiderschap en taakverdeling

Leiderschap en taakverdeling

Als je medestanders om je heen hebt verzameld is het belangrijk een goede leider te kiezen en de taken onderling te verdelen.

Een goed functionerend team is de sleutel tot succes. Leiderschap speelt hier een belangrijke rol in. Leiderschap gaat over het delen van verantwoordelijkheden met anderen. Dit geldt voor het team, maar dit geldt net zo goed als het gaat over het betrekken van andere bestaande of nieuwe groepen of mensen.

Binnen een goed werkend team is er niet één leider die alle touwtjes in handen heeft, maar er is ook geen sprake van een situatie waarin iedereen zijn eigen koers bepaalt. Er is een leiderschapsteam. Leiders uit het leiderschapsteam betrekken weer anderen etc. Taken binnen het leiderschapsteam zijn helder. Iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt. Duidelijke afspraken, taken, rollen. Samenwerking is heel belangrijk. Leiderschap vergroot je door het geven van trainingen en capaciteitsopbouw. Dit proces heeft vanuit het team vertrouwen en tijd nodig.

Bouwen van relaties

 • Investeer in 1-op-1 relaties. Neem de tijd.
 • Van 1-op-1 naar keukentafelgesprekken.
 • Ga op zoek naar gemeenschappelijk waarden (belangrijker dan dezelfde hobby's, politieke partijen, etc.)
 • Geef opdrachten en laat mensen zich bewijzen. Durf mensen die niet werken te laten gaan.

Taken die intrinsiek belonen zijn motiverender, zorgen voor meer betrokkenheid en zorgen dat iemand al doende leert. Drie voorwaarden voor motiverende taak:

 • beleving van betekenis: de taak is belangrijk in het grote geheel van dingen
 • ervaren van verantwoordelijkheid: "hoe goed de taak wordt volbracht hangt af van mij"
 • ervaren van resultaten: "als ik het werk doe, kan ik zien of ik het goed doe of niet"

 Deze condities kan je bereiken door taken op de volgende manier te ontwerpen:

 • taaksignificantie: begrijpen en benadrukken van de impact van het werk op de bestaande werkelijkheid
 • taak identiteit: iemands bijdrage, van begin tot eind, is duidelijk bij het uiteindelijke resultaat
 • vaardigheid variëteit: het betrekken van een variëteit aan vaardigheden
 • autonomie: ruimte hebben om keuzes te maken over hoe je het werk aanpakt
 • feedback: resultaten zijn zichtbaar voor de persoon die de taak uitvoert, als hij/zij het uitvoert.

Vergeet niet om taken te evalueren om te kijken hoe motiverend ze zijn. Pas verbeteringen toe om ze meer motiverend te maken.

 

Ga door naar de volgende stap: Planning van je project

Opmerkingen

Wil je reageren? Meld je aan!