Analyse


Het loont de moeite om voordat je aan de slag gaat de tijd te nemen om na te denken over het probleem waaraan je iets wil doen. Wat is precies het probleem? Met welke spelers heb je te maken? Hoe verhouden zij zich tot elkaar en welke plek neem je zelf in? Denk ook na over hoe je jezelf en je medestanders organiseert, hoe je met elkaar omgaat. Hoe kunnen jullie elkaar versterken?

Praktijkvoorbeelden


portret

Aan de slag met de petitie voor gezonde lucht! Analyse

Luchtvervuiling is het grootste milieuprobleem voor onze gezondheid

Als je iemand vraagt wat het allerbelangrijkste is in het leven, dan zul je 9 van de 10 keer horen: mijn gezondheid. En die van mijn kinderen. We proberen te sporten, genoeg vitaminen te eten, te bewegen en te stoppen met roken, allemaal om maar zo gezond mogelijk te blijven. Maar we hebben geen keus als het gaat om de lucht die we inademen. 

Ziekte en sterfte die door inademen van vervuilde lucht veroorzaakt wordt, is vergelijkbaar met die van ongezond eten of te weinig lichaamsbeweging. Toch blijft luchtvervuiling voor veel beleidsmakers een onzichtbaar probleem. Liever kiezen zij voor meer asfalt en auto's dan voor het beschermen van de gezondheid van alle Nederlanders.

Dagelijks wordt door miljoenen uitlaten in Nederland een giftig mengsel van vervuilende gassen en deeltjes onze lucht ingebracht. Die lucht ademen we met z'n allen in. Je ziet er weinig van, maar voor onze gezondheid is luchtvervuiling een groot probleem.

Het (ultra)fijnstof, zoals roet, en de giftige gassen die in onze lucht zitten, zorgen onder andere voor een toename in longaandoeningen, zoals astma en bronchitis. Zo hebben kinderen die op plekken wonen waar veel verkeer rijdt 30% meer kans om astma te ontwikkelen. Het IARC, het internationaal agentschap voor kankeronderzoek, heeft fijnstof officieel als kankerverwekkend geclassificeerd. Daarnaast leidt luchtvervuiling tot hart- en vaatziekten. Maar liefst 20% van alle hart- en vaastziekten wordt veroorzaakt door luchtvervuiling. 

Ook heeft wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat er een verband bestaat tussen hogere concentraties luchtvervuiling en beroerte, geheugenverlies, zwangerschapshypertensie, vroeggeboorte, een laag geboortegewicht, zwangerschapsvergiftiging en effecten op het zenuwstelsel zoals autisme. Van alle milieuproblemen in Nederland levert luchtvervuiling verreweg het grootste risico voor onze gezondheid, en het is een probleem dat goed met maatregelen te verhelpen is. Daarom is verbetering van onze luchtkwaliteit een van de prioriteiten van Milieudefensie.

 

Uit: Hoe gezond is onze lucht? Eindrapportage meetcampagne oktober 2012- april 2014

Lees hier meer over de vorige meetcampagne, en lees hier meer over luchtvervuiling en de gevolgen voor onze gezondheid.

Lees verder...

portret

Niet nog meer kernafval Analyse

Nederland heeft nog 1 werkende kerncentrale, in Borssele, Zeeland. Die is oud en kampt vaak met storingen en ongelukken. Gelukkig is het nog nooit echt helemaal mis gegaan. Maar de kerncentrale produceert ook hoogradioactief kernafval. En dat terwijl we nog geen enkel idee hebben hoe we dat ooit ergens veilig op gaan slaan. Het moet voor tienduizenden jaren opgeborgen worden, zodanig dat het nooit meer vrij kan komen in het milieu. Probeer je dat maar eens voor te stellen. Afval dat tienduizenden jaren intens blijft stralen, gloeiend heet en ook nog zwaar chemisch is. Al het Nederlandse kernafval wordt nu in bovengrondse bunkers opgeslagen bij de COVRA in Zeeland. Dat is voor 100 jaar, we hebben geen idee wat er daarna moet gebeuren. "Kop in het zand", dat is eigenlijk het motto. We gaan door met kernenergie en onze kleinkinderen zoeken maar uit wat ze met het afval moeten doen. test

Hoog tijd dat we stoppen met het almaar groter maken van het probleem. In het eerste kwartaal van 2015 publiceert de regering een 'Nationaal Plan Kernafval' waarin weer komt te staan dat er pas over ruim 100 jaar een besluit genomen hoeft te worden over de definitieve berging van het kernafval. Wij zeggen; stop met de productie en ga NU met de billen bloot door aan te geven wat er met het afval moet gebeuren. Al 40 jaar wordt er gepraat over een 'definitieve berging' van het kernafval. De 'zoutkoepels' in Drenthe, Groningen en Friesland zijn in beeld, net als kleilagen onder Brabant. Maar uit elk onderzoek blijkt dat dat niet veilig is. Bovendien; niemand in die provincies wil boven een opslag van kernafval wonen, dus worden besluiten steeds uitgesteld.   

Lees verder...

portret

Zon op KWC Coöperatie Analyse

Vanwege de klimaatverandering wilde ik al jaren zonnepanelen aanschaffen, maar kreeg geen toestemming van mijn woningbouwvereniging om ze op het dak van ons woningcomplex te plaatsen. Ik begreep dat ongeveer 40% van de mensen om diverse redenen geen panelen op eigen dak kunnen of willen leggen:

  • geen toestemming verhuurder;
  • verkeerde ligging;
  • schaduw van andere gebouwen of bomen;
  • monumentaal pand.

Lees verder...

portret

Duurzame voeding op scholen Analyse

Het vertrekpunt. 

Ontbossing, methaan- en CO2 uitstoot, landjepik, ondervoeding v.s. obesitas, en machtspositie in de keten. Producenten en consumenten gaan voor het korte termijn gewin, wentelen problemen af op mensen, dieren en natuur en zo snijden we onszelf op lange termijn in de vingers. Zowel het Living Planet Report 2010 van WNF als Balans van de Leefomgeving 2010 van het Planbureau voor de Leefomgeving geven aan dat de ecologische voetafdruk van de Nederlander onevenredig groot is en dat de Nederlandse voedselconsumptie daarvan een belangrijke oorzaak is. 

The time is now!   

"Omdat jullie ons de vrijheid gaven om zelf creatief aan de slag te gaan met de opdrachten voor Green Canteen, vonden we dit project zo leuk om te doen", aldus een enthousiaste scholier van het Openbaar Lyceum in Zeist.

Lees verder...