Analyse


Het loont de moeite om voordat je aan de slag gaat de tijd te nemen om na te denken over het probleem waaraan je iets wil doen. Wat is precies het probleem? Met welke spelers heb je te maken? Hoe verhouden zij zich tot elkaar en welke plek neem je zelf in? Denk ook na over hoe je jezelf en je medestanders organiseert, hoe je met elkaar omgaat. Hoe kunnen jullie elkaar versterken?

Praktijkvoorbeelden


portret

Start een burgerwindinitiatief! Analyse

In Nederland komt 94% van alle energie van kolen en gas of wordt nucleair opgewekt. Slechts 6% komt van hernieuwbare bronnen. Op de klimaatranglijst van Europa staat Nederland bijna onderaan. Het doel van 14% duurzame energie in 2020 en 16% in 2023 lijken we niet eens te halen.

Daarom is het ontzettend belangrijk dat we zelf de handen uit de mouwen gaan steken. Van alle hernieuwbare energiebronnen is wind­energie op dit moment de meest efficiënte. Eén windmolen levert stroom aan circa 1700 huis­houdens. Ter vergelijking: één windmolen levert net zoveel energie als twaalf voetbalvelden met zonnepanelen. Daarnaast is windenergie schoon, wordt zij onafhankelijk van andere landen geproduceerd en draagt zij niet bij aan klimaatverandering. Windmolens zijn daarom onmisbaar voor de overgang naar een duur­zame energievoorziening!

Niet iedereen is echter enthousiast over windenergie. Op verschil­lende plekken in Nederland ontstaat weerstand tegen wind­projecten. In de media wordt die weerstand tegen windmolens ook nog eens breed uitgemeten. Hierdoor gaat de ontwikkeling van windenergie traag en moeizaam. En dat is gezien de noodzaak van een schone, fossielvrije energievoorziening zeer onwenselijk.

Weerstand tegen windenergie kun je voor een groot deel voorkomen wanneer bewoners een belangrijke, actieve rol rol hebben bij windprojecten, kunnen meedelen in de opbrengst  en  wanneer je op tijd, positief en transparant over de windplannen communiceert.

Burgers kunnen een significante rol spelen in de energie­transitie. Duitsland geeft hierin een geweldig voorbeeld. Daar is bijna de helft van alle duurzame energieprojecten in handen van burgers.


Lees verder...

portret

Underwearrun Analyse

 

Voor de productie van één onderbroek is dus gemiddeld 700 liter water nodig. Voor een gemiddeld T-shirt zit je zelfs al op 2.500 liter en voor jeans op 7.000 liter water. Gezien de continue behoefte aan kleding verbruikt de katoenteelt jaarlijks gigantisch veel water. 42 procent van al dat water wordt geïrrigeerd uit lokale rivieren en meren. Dit heeft een enorme impact op de natuur, het milieu in de omgeving en de mensen die van dat water afhankelijk zijn. Een sprekend voorbeeld is het Aralmeer op de grens van Kazachstan en Oezbekistan. Dit meer droogde helemaal op door de katoenteelt. Lees meer over het milieu-probleem in ons blog.

Aralmeer 2000   Aralmeer 2014

Foto's: Links: Aralmeer in 2000. Rechts: Aralmeer in 2014. Bron:NASA.

Lees verder...

portret

Taste the waste Analyse

In de lokale groep van milieudefensie Delft gaat de voorkeur uit naar het thema: Voedsel.
Twee jaar geleden kwam een nieuwe vrijwilliger die voedselverspilling wilde aanpakken.
Toen zijn we eerst begonnen met ´Over de datum diners´, die naam hebben we later veranderd naar ´taste the waste´. Een al bestaande naam, die beter klinkt.

Wat ons opviel is dat supermarkten, heel gemakkelijk voedsel weggooien die eigenlijk nog prima te eten is. Waarom doen ze dat?

Er wordt op grote schaal veel voedsel verspild. Dit terwijl er wereldwijd veel honger wordt geleden. Uit onderzoek is gebleken dat er vandaag de dag 870 miljoen ondervoede mensen in de wereld leven. Dit betekent dat één op de acht mensen niet genoeg te eten krijgt om een gezond en actief leven te leiden. Het is bizar dat wij het dan zo gemakkelijk weggooien.

Elk jaar wordt een derde van al het voedsel dat bestemd is voor menselijke consumptie, zo’n 1,3 miljard ton, verspild. Alle energie, water en chemicaliën die gemoeid gaan bij de productie, distributie en het afvoeren van verspild voedsel gaan daarmee ook verloren. Alles bij elkaar zorgt dat voor een CO2-uitstoot die alleen wordt overtroffen door de jaarlijkse uitstoot van China en de VS.

Kortom; voedselverspilling is slecht voor mens, milieu, klimaat en de economische verdeling in de wereld. Daar willen we wat aan doen.
Het is een uitermate complex probleem, maar je moet ergens beginnen. Dichtbij in onze eigen omgeving binnen ons eigen netwerk. Het netwerk van onze milieudefensie kerngroep.
 

Lees verder...

portret

Grip op groen Analyse

 

De aandacht voor groen in de leefomgeving van burgers neemt toe. Reden: mensen worden steeds kritischer op hun eigen groen omgeving . Wat staat er wat bloeit er en hoe is het onderhouden? De aandacht gaat dan niet alleen uit naar grond voor het telen van voedsel maar ook naar wat staat er en wat bloeit er in mijn  omgeving?  Bewoners willen ook graag meer diversiteit en bijvoorbeeld een notenboom of andere vruchtdragende boom in hun buurt. Daarnaast vinden bewoners het leuk om buiten in het groen te werken (ontstresst) ook omdat ze daarme het gevoel krijgen grip op de  vaak "verkommerde" situatie te krijgen. Ze zien "hun" groene omgeving opknappen.

Grofweg valt dit (beheer van je groene omgeving) in twee categorieen uiteen

a) Onderhouden van snippergroen door bewoners/ buurt,

b) Onderhouden van grote stukken groen, stukje natuurgebied, gemeentelijke fruitboomgaarden etc.

Lees verder...