Analyse


Het loont de moeite om voordat je aan de slag gaat de tijd te nemen om na te denken over het probleem waaraan je iets wil doen. Wat is precies het probleem? Met welke spelers heb je te maken? Hoe verhouden zij zich tot elkaar en welke plek neem je zelf in? Denk ook na over hoe je jezelf en je medestanders organiseert, hoe je met elkaar omgaat. Hoe kunnen jullie elkaar versterken?

Praktijkvoorbeelden


portret

Tafelen met... Anders koken, anders kiezen Analyse

De duurzaamheid van ons voedsel is tegenwoordig een hot topic. Waar komt het voedsel vandaan? Is het wel 'eerlijk'? Is verantwoord koken en eten echt zo duur en lastig als het soms lijkt? Samen een duurzaam etentje houden is een laagdrempelige, inspirerende en gezellige manier om op een eerlijke manier met voedsel om te gaan en tegelijkertijd ook nog eens een goed doel te steunen. Daarom is Milieudefensie begonnen met 'Tafelen met...' Door een kookbox aan te bieden wil Milieudefensie mensen een handreiking geven en zo het enthousiasme voor eerlijk eten vergroten. In de kookbox zit een seizoensmenu, een spel, menukaartjes, en wat andere attributen om je etentje mee aan te kleden. Je kunt 'm aanvragen door te bellen naar de Servicelijn, 020 - 6262 620 (bereikbaar op werkdagen van 09.30 tot 16.30).

Lees verder...

portret

Repair Café Analyse

Er worden op grote schaal veel apparaten weggegooid. Dat is niet altijd nodig. Soms met een blik van één persoon met expertise is een apparaat zo weer gerepareerd. Tegen de consumptiemaatschappij in willen wij door middel van een Repair Café mensen de mogelijkheid geven hun spullen te laten maken.

Dit is niet alleen goed voor eigen portomonee, maar ook voor mens en milieu. Tevens biedt een Repair Café de mogelijkheid de mensen uit je buurt te leren kennen; dit zorgt voor een betere sociale samenhang in de wijk, bestrijdt eenzaamheid onder ouderen, helpt arbeidsongeschikten of werkzoekenden uit een sociaal isolement, en biedt mensen met ervaring de mogelijkheid hun expertise over te brengen aan anderen.

Lees verder...

portret

Samen tegen schaliegas! Analyse

Als gevolg van onze acties, de maatschappelijke weerstand tegen schaliegas, de aardbevingen in Groningen en het vernietigende rapport van EC Delft over de gaswinning in Groningen heeft Minister Kamp de Kamer moeten beloven dat tot de einde van de looptijd van het Energieakkoord (2023) commerciële winning van schaliegas uitgesloten is in Nederland.

Er kunnen echter nog wel wetenschappelijke boringen plaatsvinden, in het kader van onderzoek naar de mogelijkheid om veilig en duurzaam gas te winnen. Verder is  schaliegaswinning nog niet uitgesloten in de wet na 2023. Schaliegas wordt nog niet als optie uitgesloten bij het opstellen van de rijksstructuurvisie over het gebruik van de ondergrond (STRONG), die na de zomer van 2016 wordt bekendgemaakt. Het blijft dan ook nodig om alert te zijn.

Er zijn al een aantal stevige ‘vuisten’ tegen schaliegas o.a. ruim 220 schaliegasvrij-verklaringen van gemeenten, een groep hoogleraren, Milieudefensie en lokale burgerinitiatieven tegen schaliegas en de Stichting Schaliegasvrij Nederland. Tot op heden hebben zij de boorplannen al vijf jaar kunnen vertragen.

Zodra mensen geïnformeerd zijn, is de overgrote meerderheid tegen schaliegas. Echter, de gemiddelde inwoner van Nederland is nauwelijks bekend met de nadelen ervan. De grote uitdaging ligt dan ook in het informeren van Nederlanders. Zoek jij ook manieren om je bezorgdheid en kennis te verspreiden?

Lees verder...

portret

Fête de la Nature Analyse

Mensen kunnen niet zonder natuur. De Nederlandse natuur zorgt voor zuiver water, frisse lucht en gezond voedsel. Veel mensen bewegen en ontmoeten elkaar in de natuur. Contact met de natuur bevordert goede microbiotica voor een sterke weerstand En kinderen hebben een groene omgeving nodig voor hun geestelijke en lichamelijke ontwikkeling  

Toch blijven steeds minder kinderen en volwassenen binnen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) groeien steeds meer kinderen op in de grote steden. Ook volwassenen komen minder vaak in de natuur. En het aantal leden van groene organisaties daalt al jaren, helaas vooral onder jongeren. Fête de la Nature versterkt de natuur in Nederland door de band tussen mens en natuur te herstellen. Deze band is nodig voor meer draagvlak voor natuur, voor een duurzame economie, voor de gezondheid van jongeren en ouderen, en voor meer sociale cohesie in Nederland.

Lees verder...