Analyse


Het loont de moeite om voordat je aan de slag gaat de tijd te nemen om na te denken over het probleem waaraan je iets wil doen. Wat is precies het probleem? Met welke spelers heb je te maken? Hoe verhouden zij zich tot elkaar en welke plek neem je zelf in? Denk ook na over hoe je jezelf en je medestanders organiseert, hoe je met elkaar omgaat. Hoe kunnen jullie elkaar versterken?

Praktijkvoorbeelden


portret

Samen tegen schaliegas! Analyse

Als gevolg van onze acties, de maatschappelijke weerstand tegen schaliegas, de aardbevingen in Groningen en het vernietigende rapport van EC Delft over de gaswinning in Groningen heeft Minister Kamp de Kamer moeten beloven dat tot de einde van de looptijd van het Energieakkoord (2023) commerciële winning van schaliegas uitgesloten is in Nederland.

Er kunnen echter nog wel wetenschappelijke boringen plaatsvinden, in het kader van onderzoek naar de mogelijkheid om veilig en duurzaam gas te winnen. Verder is  schaliegaswinning nog niet uitgesloten in de wet na 2023. Schaliegas wordt nog niet als optie uitgesloten bij het opstellen van de rijksstructuurvisie over het gebruik van de ondergrond (STRONG), die na de zomer van 2016 wordt bekendgemaakt. Het blijft dan ook nodig om alert te zijn.

Er zijn al een aantal stevige ‘vuisten’ tegen schaliegas o.a. ruim 220 schaliegasvrij-verklaringen van gemeenten, een groep hoogleraren, Milieudefensie en lokale burgerinitiatieven tegen schaliegas en de Stichting Schaliegasvrij Nederland. Tot op heden hebben zij de boorplannen al vijf jaar kunnen vertragen.

Zodra mensen geïnformeerd zijn, is de overgrote meerderheid tegen schaliegas. Echter, de gemiddelde inwoner van Nederland is nauwelijks bekend met de nadelen ervan. De grote uitdaging ligt dan ook in het informeren van Nederlanders. Zoek jij ook manieren om je bezorgdheid en kennis te verspreiden?

Lees verder...

portret

De Groene Draad Collega's (GDC) Analyse

Soms liet ik collega's op mijn vorige werk kennismaken met ' goedkope' smaakvolle landbouwproduct uit de buurt. Een enkele keer op bestelling. Andere collega's kwamen uit andere richtingen en namen soms iets voor mij mee. Ik dacht: Dit moet toch in andere bedrijven ook te doen zijn, misschien beginnen in de gemeentehuizen??!!! Waarom allemaal voedselboxen bestellen, als we zelf ook langs allerlei (biologische) landbouw kraampjes rijden/komen? We besparen voedselkilometers! Natuurlijk: met veel bloemkolen gaan zeulen in het OV gaat wat moeilijk. Er zijn echter genoeg producten, waarmee je met een beetje 'transport-voorbereiding' veel collega's blij maakt. GDC is smullen van het voedsel uit de buurt, door gebruikmaking van het 'reisgedrag' van je collega's.

We kunnen ook ' bestellingen'  plaatsen voor bepaalde producten, zijn niet meer afhankelijk van wat een box ons brengt. De lokale landbouw wordt er door gesteund en ontvangt vaak een betere prijs dan bij groothandel afzet.

Lees verder...

portret

Niet nog meer kernafval Analyse

Nederland heeft nog 1 werkende kerncentrale, in Borssele, Zeeland. Die is oud en kampt vaak met storingen en ongelukken. Gelukkig is het nog nooit echt helemaal mis gegaan. Maar de kerncentrale produceert ook hoogradioactief kernafval. En dat terwijl we nog geen enkel idee hebben hoe we dat ooit ergens veilig op gaan slaan. Het moet voor tienduizenden jaren opgeborgen worden, zodanig dat het nooit meer vrij kan komen in het milieu. Probeer je dat maar eens voor te stellen. Afval dat tienduizenden jaren intens blijft stralen, gloeiend heet en ook nog zwaar chemisch is. Al het Nederlandse kernafval wordt nu in bovengrondse bunkers opgeslagen bij de COVRA in Zeeland. Dat is voor 100 jaar, we hebben geen idee wat er daarna moet gebeuren. "Kop in het zand", dat is eigenlijk het motto. We gaan door met kernenergie en onze kleinkinderen zoeken maar uit wat ze met het afval moeten doen. test

Hoog tijd dat we stoppen met het almaar groter maken van het probleem. In het eerste kwartaal van 2015 publiceert de regering een 'Nationaal Plan Kernafval' waarin weer komt te staan dat er pas over ruim 100 jaar een besluit genomen hoeft te worden over de definitieve berging van het kernafval. Wij zeggen; stop met de productie en ga NU met de billen bloot door aan te geven wat er met het afval moet gebeuren. Al 40 jaar wordt er gepraat over een 'definitieve berging' van het kernafval. De 'zoutkoepels' in Drenthe, Groningen en Friesland zijn in beeld, net als kleilagen onder Brabant. Maar uit elk onderzoek blijkt dat dat niet veilig is. Bovendien; niemand in die provincies wil boven een opslag van kernafval wonen, dus worden besluiten steeds uitgesteld.   

Lees verder...

portret

Groene Voetstappen Analyse

Extreme hitte en smog worden erger met klimaatverandering en door toenemende uitstoot van o.a. CO2. Dit kunnen we verminderen door de auto te laten staan en te gaan lopen en fietsen. Met het Groene Voetstappenprogramma voor basisscholen kunnen gemeenten en basisscholen de koppeling leggen tussen concreet iets doen én samen goed bezig zijn voor het klimaat: kinderen die lopend, fietsend, steppend of skatend naar school gaan, worden beloond en geven grote mensen het goede voorbeeld

Lees verder...