Samen tegen schaliegas!

We gaan voor schone lucht, schoon drinkwater en behoud van de aarde. Dus voor schone energie! En dus niet voor schaliegas met al zijn risico's!

Samen tegen schaliegas!

1 Analyse

Als gevolg van onze acties, de maatschappelijke weerstand tegen schaliegas, de aardbevingen in Groningen en het vernietigende rapport van EC Delft over de gaswinning in Groningen heeft Minister Kamp de Kamer moeten beloven dat tot de einde van de looptijd van het Energieakkoord (2023) commerciële winning van schaliegas uitgesloten is in Nederland.

Er kunnen echter nog wel wetenschappelijke boringen plaatsvinden, in het kader van onderzoek naar de mogelijkheid om veilig en duurzaam gas te winnen. Verder is  schaliegaswinning nog niet uitgesloten in de wet na 2023. Schaliegas wordt nog niet als optie uitgesloten bij het opstellen van de rijksstructuurvisie over het gebruik van de ondergrond (STRONG), die na de zomer van 2016 wordt bekendgemaakt. Het blijft dan ook nodig om alert te zijn.

Er zijn al een aantal stevige ‘vuisten’ tegen schaliegas o.a. ruim 220 schaliegasvrij-verklaringen van gemeenten, een groep hoogleraren, Milieudefensie en lokale burgerinitiatieven tegen schaliegas en de Stichting Schaliegasvrij Nederland. Tot op heden hebben zij de boorplannen al vijf jaar kunnen vertragen.

Zodra mensen geïnformeerd zijn, is de overgrote meerderheid tegen schaliegas. Echter, de gemiddelde inwoner van Nederland is nauwelijks bekend met de nadelen ervan. De grote uitdaging ligt dan ook in het informeren van Nederlanders. Zoek jij ook manieren om je bezorgdheid en kennis te verspreiden?

2 Plan

Wil je ook iedereen informeren over de gevolgen van schaliegas?

Kennis Zorg dat je over kennis beschikt. Via www.schaliegasvrij.nl en www.milieudefensie.nl vind je al veel  informatie. Op Twitter wordt de meest actuele informatie gedeeld, volg #schaliegasvrij.

Het boren naar schaliegas heeft complexe gevolgen. Schrik niet van de hoeveelheid informatie. Start bij hetgeen jou het meest raakt: gevolgen voor lucht, water, grondvervuiling, aardbevingen,  impact op de natuur, gezondheid voor mens en dier etc.

Argumenten: Inventariseer lokaal welke gevolgen er zijn. Zorg voor een overzichtelijk aantal argumenten. Pas je argumenten aan het publiek aan. Huizenbezitters zijn veelal geïnteresseerd in de waardedaling van hun woning.

Media Leg contact met lokale media. Zij willen graag initiatieven uit de regio in beeld brengen. Kondig je acties aan in de lokale bladen. Benader de lokale radio- en TV-zenders.

Financiën. Een dure PR-campagne is niet noodzakelijk. Je zult merken dat de strijd voornamelijk via hart en hoofd gaat. Als je om donaties vraagt, geef dan concreet aan, aan welk (deel) van het project ze bijdragen.

Vergunningen. Ga na of de vergunningen voor de geplande boringen al zijn aangevraagd en verleend. Als de procedure nog moet beginnen of nog loopt, kun je mogelijk zienswijzen, bezwaar of beroep instellen.

 

3 Doen

Deel je kennis.

  • Vertel je vrienden, de kapper, de sportclub, de buren etc  over schaliegas.

  • Organiseer een informatie-avond, een debat of filmvertoning ( Unearthed).

  • Informeer de lokale en provinciale politiek en vraag om een schaliegasvrijverklaring

Formeer een actiegroep.

Jij geeft net dat kleine zetje om de groep te starten. De actiegroep kan in een ‘organische’ vorm (hard werken bij pieken en daarna relaxen). Een officiële stichting is dus niet noodzakelijk want procederen doen andere partijen. Het is interessant als mensen vanuit verschillende disciplines in het team zitten, ook allerlei ‘handjes’ voor hand-en-spandiensten zijn onmisbaar. Sluit je aan bij www.schaliegasvrij.nl of meld je aan bij Milieudefensie.

Acties

Voer op een vreedzame wijze actie. Zorg voor humor. Probeer foutloos te werken. De industrie ziet niets liever dan ‘uitglijders’ waardoor ze kunnen zeggen ‘de tegenstanders zijn niet goed geïnformeerd’.

Maak het ‘onvoorstelbare’ zichtbaar. Serveer tijdens de markt nog schoon drinkwater.  In Boxtel reden we met een vrachtwagen met een geknutselde boortoren en een enorm hinderlijk (boor)geluid.

Handtekeningenactie. Via de social media of op straat (informeer vooraf bij je gemeente naar de voorwaarden voor verspreiding van folders ed). Wij scoorden veel handtekeningen op parkeerplaatsen voor supermarkten (zorg voor gezellige muziek als achtergrond) en aansluiten bij Milieudefensie of start een eigen petitie. Gezamenlijk kunnen alle handtekeningen aan het Ministerie worden aangeboden.

Gebruik het recht

Als het nodig is, maak dan gebruik van de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen, of om bezwaar of beroep in te stellen tegen de vergunningen die worden verleend op basis van de Mijnbouwwet en de Omgevingswet. Zie www.veranderfabriek.org of deze link voor meer informatie over de procedures en voor modelbrieven.

 

4 Resultaat

Trots op tussentijds resultaat.

Dankzij het informeren van Kamerleden, provincies en gemeenteraden én de protesten zijn de boringen al inmiddels vijf jaar tegen gehouden. Bovendien vinden er geen proefboringen plaats tot het eind van de looptijd van het Energieakkoord (2023!).  Daarnaast werkt het ministerie van EZ nog aan de Structuurvisie Ondergrond en vindt er nog uitgebreid onderzoek plaats.

Inmiddels zijn we trots op ruim 220 schaliegasvrije gemeenten. Daarnaast zijn er ruim 80.000 handtekeningen verzameld. Binnen de EU en over de hele wereld zijn er contacten. We werken samen voor een schonere aarde.

Maar bovenal is er een enorm gevoel van verbondenheid binnen de schaliegasactivisten. Je voelt je deel van het geheel. Elke bijdrage is er een. Ieder heeft zijn vakkundige expertise of (eigen)wijsheid.

 

Opmerkingen

Wil je reageren? Meld je aan!

Contactpersonen

portret
Milieudefensie
Jacqueline Mineur
020-5507300