Roundup actie

Onze insteek is dat dit een snel op te pakken praktisch actie is: bereid je inhoudelijk voor, print de schapstoppers uit, stap op je fiets en ga in gesprek met de bedrijfsleiders.

Roundup actie

1 Analyse

Roundup is een onkruidbestrijdingsmiddel, ofwel herbicide. De werkzame stof betreft glyfosaat. Deze stof zit in meerdere bestrijdingsmiddelen, maar Roundup is daarvan de bekendste/beruchtste. (merknamen andere middelen: Resolva, ….)  In de jaren 70 bracht het Amerikaanse bedrijf Monsanto dit bestrijdingsmiddel op de markt, met de merknaam Roundup. Het is een niet-selectief middel, dat als totaalherbicide alle onkruid en grassen verdelgt en vaak ook nog enige tijd nawerkt. Dit in tegenstelling tot een selectieve herbicide die alleen bepaalde onkruiden doodt.

Roundup wordt gebruikt door landbouwers, tuinders, gemeenten en particulieren over de hele wereld. Het wordt in de land- en tuinbouw veelvuldig gebruikt vóór het zaaien of voordat de gewassen opkomen. Ook benut men het voor het chemisch afbranden van het onkruid, het doodspuiten van de onkruidvegetatie op tijdelijk onbeteeld land, het doodspuiten van groenbemesters, dekvruchten of weiden, het bestrijden van meerjarige en ontsnapte onkruiden in afgestorven aardappelen en afgerijpte granen en peulvruchten.

 Roundup wordt ook veel gebruikt bij de teelt van genetisch gemanipuleerde gewassen (ook wel gentech gewassen/GG gewassen). Deze gewassen worden voornamelijk buiten Europa geteeld, met name soja, maïs en katoen, en zijn resistent voor glyfosaat. Zonder terughoudendheid kan er daardoor gespoten worden.


Positieve aspecten
Glyfosaat is erg effectief. Het doodt gemakkelijk en snel alle vormen van onkruid.  Bij de buitenlandse teelt van genetisch gemodificeerde gewassen hoeft men door glyfosaat minder gif te gebruiken dan ze anders zouden doen. Bovendien zijn er studies die melden dat glyfosaat minder giftig is voor het milieu dan andere herbiciden. Dit verminderde gebruik resulteert in lagere productiekosten en meer flexibiliteit

Negatieve aspecten
Glyfosaat wordt steeds vaker en duidelijker door onderzoeken gekoppeld aan ernstige vervuiling van bodem en water en aan gezondheidsproblemen van mens en dier. Niet alleen zoogdieren, maar ook micro-organismen in de bodem hebben last van Roundup. Zo loopt bijvoorbeeld de humusvorming terug als er glyfosaat in de bodem aanwezig is. Het ongebreideld gebruik van dit herbicide heeft nu bovendien geleid tot de ontwikkeling van resistente onkruiden of superonkruiden die alleen nog bestreden kunnen worden met extra Roundup of nog giftigere middelen.

 

Regels omtrent glyfosaat
Die zijn er vrijwel niet. Het mag niet gebruikt worden op verharde oppervlakten, maar ja, wie controleert dat. Kortom, er is geen verbod op glyfosaat en ook niet aanstaande. Gemeenten mogen Roundup dan ook gewoon gebruiken. Sterker nog, steeds meer gemeenten zijn weer teruggeschakeld op Roundup omdat dit goedkoper is dan borstelen of met heet water bestrijden. Onze overheid heeft inmiddels wel de gevaren van glyfosaat erkend, maar een verkoopverbod is juridisch niet mogelijk gebleken. Wel heeft staatssecretaris Mansveld, van infrastructuur en milieu, in maart 2014, bepaald dat Nederland moet toewerken naar uitbanning van chemische bestrijdingsmiddelen, buiten de landbouw. Na het groeiseizoen van 2016 wordt bekeken of er niet alsnog een gebruiksverbod moet komen.

Wat willen milieuorganisaties
Bestrijdingsmiddelen hebben altijd negatieve bij-effecten. In het verleden hadden we DDT en Agent Orange, met afschuwelijke gevolgen voor (een deel van) het milieu. Ook glyfosaat is een gevaarlijk middel. Milieu-organisaties willen juist een duurzame landbouw, zonder chemicaliën want daaraan blijken altijd grote milieuconsequenties te hangen. 

2 Plan

Hoofddoel:
Het doel is in overeenstemming met het doel van de staatssecretaris om het gebruik van Roundup door particulieren terug te dringen. Doel van onze actie is om onze stad Roundup vrij te krijgen. Tuinen, parken, trottoirs, moestuinen, sportvelden willen we Roundupvrij hebben, want deze kunnen heel goed zonder. Om dit te bewerkstelligen  beginnen we met activiteiten om Roundup uit de winkels van onze eigen gemeente te krijgen. We nemen dus een beperkte opdracht, dit maakt de actie overzichtelijk en kortdurend. Onze stappen richten zich op Roundup, de bekendste speler in dit veld.

 

Subdoelen:
Soms is het niet haalbaar per direct Roundup uit de schappen te krijgen. Daarom twee directe subdoelen:
Alternatief 1 = Schapstoppers bij de producten met glyfosaat
Alternatief  2 = A4 met info op het prikbord in de winkel

Indirect subdoel is om het publiek te informeren, dat gaat via persberichten en de sociale media.

 

3 Doen

 • Inlezen in de achtergrond. Dit kost ongeveer een uur. Hiervoor kun je gebruik maken van de achtergronden naast deze hoofdpagina
 • Printen: basisinformatie voor bedrijfsleiders om achter te laten, schapstoppers in verschillende formaten, A4 met consumenteninformatie voor op het prikbord
 • Zoek adressen van verkooppunten in je stad, bijvoorbeeld tuincentra, bouwmarkten, doe het zelf zaken, dierenwinkels.
 • Plan een efficiënte route en fiets een rondje langs de winkels (check openingstijden) 

Onze ervaring is dat je inclusief fietsen en gesprek een half uur per winkel kunt uittrekken

 • Aangekomen in de winkel: vraag de bedrijfsleider of die even tijd heeft en vertel je verhaal (zie analyse). Je vraagt of de bedrijfsleider Roundup uit de schappen wil halen en zo niet of hij/zij open staat voor de alternatieven (schapstoppers / A4 met informatie). Bij grotere ketens heeft de bedrijfsleider geen zeggenschap over de eerste optie, maar soms wel over de alternatieven.  Vaak wordt naar het hoofdkantoor verwezen. In dat geval bedank je vriendelijk voor de tijd en ga je naar de volgende winkel. Benaderen van landelijke hoofdkantoren gaat in overleg met Frits Backer van hoofdkantoor MD landelijk.

Het gesprek kan spannend zijn. Wij gingen met z'n tweeën, werden overal vriendelijk te woord gestaan. Erken dat het middel wettelijk is toegestaan, dat de winkel niets te verwijten valt, ga niet in discussie, blijf beleefd. Luister ook naar wat de bedrijfsleider vertelt, vaak kun je daar veel van leren over het onderwerp, of de wijze waarop de zaken werken in de winkel.

 • Accepteer een nee als antwoord, bedank voor de gelegenheid je verhaal te mogen doen en geef bij het afscheid ook het A4tje met informatie over de actie mee (waarom doen we dit en wat willen we).
 • Hou direct een logboek bij van de bezochte winkels, met wie je hebt gesproken, wat er mogelijk is, of is afgesproken, Als je dit een paar dagen later pas doet loopt alles door elkaar, zo is onze ervaring .
 •  Communiceer over de actie
 • Doe een persbericht uit over de actie en het resultaat. Denk ook aan berichten op Facebook, twitter en digitale nieuwsbrief als je die middelen hebt.

Wij waren verbaasd over de enorme respons over deze actie op ons facebook. Het was ruim 325 keer geliked terwijl we 80 volgers hebben. Ook in de digitale versie van ons provinciale dagblad werd het artikel intens bediscussieerd, variërend van puberale hate-mail tot inhoudelijke reacties van voorstanders. Het is dus wel een onderwerp dat sterke reacties losmaakt.

4 Resultaat

 • Het hoofddoel zul je waarschijnlijk niet direct bereiken, maar de kans op resultaat in wat voor vorm dan ook is groot.
 • Grote kans dat men bereid is schapstoppers te plaatsen, of misschien een A4 tje op te hangen.
 • Je wordt vrij vaak doorverwezen naar hoofdkantoor.
 • Je schudt bedrijfsleiders en publiek wakker over dit onderwerp.
 • Mogelijk zijn er een paar winkels die het middel uitfaseren

Vervolg

Uiteraard kun je verder gaan. Naast de verkooppunten is het ook belangrijk dat de gemeente geen Roundup spuit, en tevens dat de aannemers die in dienst van de gemeente werken, Roundup-vrij werken. Neem hiervoor contact op met de gemeente.

Opmerkingen

Wil je reageren? Meld je aan!

Contactpersonen

portret
Milieudefensie Arnhem