Grip op groen

Lokale overheden hebben steeds minder geld voor het onderhouden van groen (eigen boomgaarden, snippergroen etc) terwijl buurtbewoners groen steeds belangrijker vinden en daar ook steeds meer op gaan letten. Hoe krijg ik meer grip op groen in mijn buurt?

Grip op groen

1 Analyse

 

De aandacht voor groen in de leefomgeving van burgers neemt toe. Reden: mensen worden steeds kritischer op hun eigen groen omgeving . Wat staat er wat bloeit er en hoe is het onderhouden? De aandacht gaat dan niet alleen uit naar grond voor het telen van voedsel maar ook naar wat staat er en wat bloeit er in mijn  omgeving?  Bewoners willen ook graag meer diversiteit en bijvoorbeeld een notenboom of andere vruchtdragende boom in hun buurt. Daarnaast vinden bewoners het leuk om buiten in het groen te werken (ontstresst) ook omdat ze daarme het gevoel krijgen grip op de  vaak "verkommerde" situatie te krijgen. Ze zien "hun" groene omgeving opknappen.

Grofweg valt dit (beheer van je groene omgeving) in twee categorieen uiteen

a) Onderhouden van snippergroen door bewoners/ buurt,

b) Onderhouden van grote stukken groen, stukje natuurgebied, gemeentelijke fruitboomgaarden etc.

2 Plan

Bedenk het volgende:

 

1) Wat wil ik precies: wil ik alléén het groen opknappen of wil ik het met meerderen ? (bedenk dat de beherende instanties vaak "eenpitters" afwijzen vanwege de continuiteit!)

2) Denk ook  aan drachtbeplanting (bijen) of vleermuizen maar ook vogels als mezen (nestkasten). Of wil ik (bij een  gemeentelijke fruitboomgaard  bijvoorbeeld) alleen een betere verzorging (snoeien van bomen) om zodoende een betere vruchtopbrengst te krijgen ?

2) Maak van daaruit  een korte krachtig geformuleerde doelstelling waarin  je duidelijk neerzet wat je wilt!

3) Bedenk ook even wat voor materiaal je daarbij nodig hebt en wat dat kost. Via gemeentelijk groenbeheer (of provinciale landschapsorganisaties)  kun je meestal wel materiaal in bruikleen krijgen. Maak een schatting van de kosten

4) Vraag je af wat jouw enthousiasme om dit te gaan doen heeft opgewekt. Kan heel goed een "trigger" zijn om ook anderen te motiveren ! Schrijf dat op!

3 Doen

a) Vooronderzoek

 1) BELANGRIJK: wie is de eigenaar?  (er zijn ook waterschappen die gronden in beheer hebben) Informeer daarvoor bij de gemeente wie het groen beheert en wat de voorwaarden daarvoor zijn. Ook wat is de bestemming van de grond, wat zijn de plannen er mee etc.

(aan een stuk groen naast een wijkingang worden vaak eisen gesteld -uniforme uitstraling etc - Ook groen naast een doorgangsweg wordt als beeldbepalend gezien en daar worden dezelfde -uniforme- eisen aan gesteld)

2) is het groen wat zich leent voor overdracht ? (gemeentes hebben vaak een lijst van beschikbare stukken groen, braakliggende terreinen  of  "snippergroen"-stukken bestemd voor "overdracht" of mogelijk geschikt voor stadstuinieren ) 

3) bedenk (vanuit je plan) een onderhoudsschema (in de tijd) en bespreek dat  samen met afdeling groenbeheer van je gemeente

4) regel vervanging als je ziek wordt (of anderszins tijdelijk niet in staat om het onderhoud te plegen)

5) maak een contract(je)  met de gemeente (vaak hebben ze al een standaard contract ) en besef dat men er nog wel eens bij moet vanwege leidingen.

b) zoek medestanders

1) Benader mensen van de lokale politieke partij die je kent, (ze kunnen je plannnen richting de gemeente ondersteunen),

2) Zoek deskundigheid (IVN, landschapsorganisaties, Transition Towns organisatie etc),

(snippergroen kan ook heel goed gebruikt worden voor drachtpanten -bijen !-  of er kunnen aan bomen nestkasten opgehangen worden voor vleermuizen, uilen etc.) Deze organisaties  weten daar vaak meer van Kortom vergroot je netwerk via allerlei lokale organisaties. Samenwerken is verdubbelen !

 3) Zoek de publiciteit; maak een facebookpagina, (of bel de redactie van het wijkrantje) Doel: (mede)helpers werven. Bij kleine stukken grond : buren ?  Bij grote stukken groen: werving van vrijwililigers uit de wijk die je kunnen helpen. Mensen ook die je kunnen vervangen als je langdurig ziek of met vakantie bent,

4) maak (bij grote groepen) een excel sheet met adressen telefoonnumers etc., (let op de privacy)

5) maak een digitaal fotoboekje (Picassa, Flickr etc)  Altijd leuk en iedereen kan er dan bij (mits uitgenodigd)

6) filter "de trekkers" eruit en inventariseer wie welke expertise heeft.

7) vergeet ook niet de politiek (wethouder ?) uit te nodigen

 

c) Borg het financieel

1) Zet de kosten op een rijtje en informeer of er een wijkbudget is. Bij gemeentes zijn vaak potjes voor  bijv. bijvriendelijke beplanting of een wijkraad wil wel subsidie verstrekken omdat het de sociale samenhang in de buurt bevordert

 

d) Borg de inzet ook naar de toekomst toe:

1) Denk na over: ḧoe kunnen we dit op de langere termijn borgen (er vallen vaak vrijwiligers af)  Valkuil: continuiteit

2) Waar willen we uiteindelijk op uit komen (vanuit de doelstelling),

3) Meldt je aan (als je met een groep bent) bij een proviciale landschapsorganisatie  (verstrekken subsidies en materiaal).

 

e) als je aan het werk bent:

1) Zorg voor een nieuwsbrief voor de deelnemers (motiveert !)  Stuur deze allereerst BCC i.p.v "aan" of "cc"

    Maak de lijst pas openbaar als mensen aangeven dat ze daar geen bezwaar tegen hebben.

2) Hang een spandoek van je lokale organisatie op als je bezig bent,

3) Denk aan ARBO (landschapsorganisaties geven vaak cursussen  Arbo of "hoe om te gaan met materiaal")

 

4 Resultaat

Bij snippergroen: een buurt waarin groen meer aandacht heeft gekregen. Waarin monotome beplanting vervangen is door meer varieteit. (gunstig voor bijen) Een buurt waarin het "doen" van anderen inspireeert tot ook "zelf doen" Een buurt waarin natuurbesef een grotere plaats heeft gekregen. Ook een waar buurtbewoners eerder met elkaar in gesprek komen,

Bij grote stukken groen (gemeentelijke) fruitboomgaarden, kleine natuurgebiedjes etc. Bewoners die steeds beter gaan beseffen dat goed onderhoud van fruitboomgaarden en stukjes natuurgebied belangrijk is voor de totale flora en fauna. Waarin (gemeentelijke fruitbomgaard) ook plaats is voor iets als oogstdagen en naast "gewone" vruchtbomen ook plaats is voor notenbomen etc. Waar behalve een plaats om te wandelen ook gelegenheid is voor consumeren. (noten/ appels)  Waar ook bepaalde stadia gevierd worden. Bloesemfeest ? Speakerscorner ?

 

Tot slot: SUCCES (in dit digitale tijdperk zijn we een beetje weggeraakt van het "handwerk") Je zult merken dat de combinatie HART, HOOFD EN HANDEN je veel voldoening schenkt !

Opmerkingen

Wil je reageren? Meld je aan!

Contactpersonen

portret
MiD Waterland , energie coop Opgewekt in Purmerend etc .
martien roelofs
0299-785073