Duurzame voeding op scholen

Zelf ontdekken waar voedsel vandaan komt en begrijpen wat de impact van hun consumptiegedrag is op mens, milieu en dierenwelzijn. Met Green Canteen doen middelbare scholieren in teams binnen een lesprogramma zelf onderzoek naar de herkomst van voedsel.

Duurzame voeding op scholen

1 Analyse

Het vertrekpunt. 

Ontbossing, methaan- en CO2 uitstoot, landjepik, ondervoeding v.s. obesitas, en machtspositie in de keten. Producenten en consumenten gaan voor het korte termijn gewin, wentelen problemen af op mensen, dieren en natuur en zo snijden we onszelf op lange termijn in de vingers. Zowel het Living Planet Report 2010 van WNF als Balans van de Leefomgeving 2010 van het Planbureau voor de Leefomgeving geven aan dat de ecologische voetafdruk van de Nederlander onevenredig groot is en dat de Nederlandse voedselconsumptie daarvan een belangrijke oorzaak is. 

The time is now!   

"Omdat jullie ons de vrijheid gaven om zelf creatief aan de slag te gaan met de opdrachten voor Green Canteen, vonden we dit project zo leuk om te doen", aldus een enthousiaste scholier van het Openbaar Lyceum in Zeist.

2 Plan

JMA vindt het daarom de hoogste tijd stappen te ondernemen en vindt het logisch dat scholen hun verantwoordelijkheid nemen in duurzaamheidseducatie op school. 
Als scholieren op het VO-onderwijs al jong op inspirerende manier kennis maken met de herkomst van voedsel en begrijpen wat het belang van duurzaam voedselpatroon is, zullen zij in de toekomst minder snel op zoek gaan naar minder verantwoorde voedselkeuzes. Helaas merken we dat scholen vaak niet prioriteit geven aan duurzaamheidseducatie. Wij vinden dit een gemiste kans. 

 

Het gaat om voedsel uit de supermarkt en schoolkantine en verduurzamen de schoolkantine in een Green Canteen. Een kantine met 100 % biologisch vleesaanbod, vleesvervangers en/ of vegetarisch aanbod.
Verschillende klassenteams: projectmanagers, journalisten, filmcrew, ondernemers, masterchefs, interviewen lokale duurzame ondernemers, schrijven een opiniestuk, benaderen de lokale/ landelijke media en maken een minidocumentaire in de stijl van 'Keuringsdienst van Waarde'.  In een slotdebat overtuigen de leerlingen de schooldirectie (en/ of cateraar) over het belang van een duurzamer kantineaanbod, met als resultaat de 'Green Canteen', de duurzame schoolkantine.

Het project draagt bij aan een positieve meningsvorming over duurzaam consumeren. Jongeren zien zo hoe zij hun macht als consument kunnen inzetten en zelf het verschil maken!" Bekijk hier de trailerfilm: www.jma.org/greencanteen.

3 Doen

Daarom wil JMA bij verschillende stakeholders ouders, jongeren, schooldirectie en VO-raad de duurzame schoolkantine agenderen en werken aan een 100% gezond en duurzaam voedsel aanbod in schoolkantines in Nederland in 2020'. 


4 Resultaat

Het project loopt nog

Opmerkingen

Wil je reageren? Meld je aan!

Contactpersonen