Gevelverlichting

De actie gevelverlichting is uitgevoerd omdat er ‘s nachts in de zuidelijke helft van Haarlem bij veel panden OMHOOG schijnende gevelverlichting bleef branden. Daarom heeft Milieudefensie-Haarlem (MdH), in het belang van natuur & milieu, hierover bedrijven en organisaties ‘aangesproken’, met als belangrijkste verzoek om die verlichting uiterlijk om middernacht (zomertijd) uit te schakelen.

Gevelverlichting

1 Analyse

Milieudefensie afdeling Haarlem heeft actie ondernomen tegen deze nachtelijke overbodige verlichting vanwege de schade die de omhoog gerichte gevelverlichting veroorzaakt aan de natuur en het (leef)milieu; en wel om de volgende redenen:

 • Het verminderen/voorkomen van lichtvervuiling door de omhoog schijnende lampen, zodat niet in de nacht nutteloos de 'hemel' beschenen wordt. 
 • Het behoud/beschermen van donkerte als (oerkwalitatieve) natuurwaarde. Door het vele verspreide nachtelijke schijnwerper-licht wordt het natuurlijk ritme van flora en fauna verstoord. 
 • Energiebesparing en daarmee bijdragen aan het terugdringen van o.a. het kooldioxidegehalte (CO2) in de atmosfeer i.v.m. klimaatverandering. 
 • Het goede voorbeeld te geven voor energiebesparing met kostenbesparing.

De 4 genoemde hoofdargumenten staan nader omschreven in de hier bijbehorende “standaard verzoek- en argumentenbrief”, deze brief is opvraagbaar via: haarlem@milieudefensie.nl . Ook een aanleiding om deze actie te voeren is het feit dat MdH december 2009 bij de eerste ondertekenaars hoorde van het “Convenant Haarlem Klimaatneutraal in 2030" Omdat wij ons daarmee als ‘luis in pels‘ van het gemeentelijke klimaatneutraal-beleid kunnen opstellen, zijn wij mede daarom de gevelverlichtingsactie begonnen (en met aardig resultaat, zie de resultaat lijst )

Vanwege het Klimaat Convenant heeft de gevelverlichtingsactie de steun van de gemeentelijke ‘afdeling’ De Groene Mug , o.a. werden periodiek resultaten vermeld op hun website. Ook staan vanaf het begin achter deze Milieudefensie-actie: het (Haarlemse) www.platformlichthinder.nl en de Haarlemse Volkssterrenwacht Copernicus.

2 Plan

Zoals Milieudefensie-Haarlem vooraf al ongeveer vermoedde, is tijdens de ruim 3 jaar durende campagne gebleken dat de gevelverlichting bij bijna de helft van de gebouwen uit gewoonte de hele nacht blijft branden. Alleen al daarom is het nuttig dat de eigenaren of huurders van die panden er met een overtuigende argumenten- en verzoekbrief op gewezen worden dat het overdreven is om ‘s nachts omhoogschijnende verspillende gevelverlichting te laten branden.

Bovendien bleek het nuttig om hen aangaande die gevelverlichting te attenderen op het beveiligingsaspect met daarbij beschikbare technische mogelijkheden bij die verlichting. Want door toepassing van een combinatie van schemerschakelaar en bewegingsmelder is het ook niet meer nodig dat deze verlichting uit oogpunt van beveiliging de hele nacht blijft branden.

Werkschema:

 • Vaststellen (milieu)probleem en resultaatdoel.

 • Inventariseren waar na middernacht (zomertijd) omhoog schijnende gevelverlichting brandt.

 • Maken en bezorgen verzoek- en argumentenbrief.

 • Herinneringsbrief.

 • Bij een aantal geadresseerden per e-mail of telefonisch navraag doen (overleg)

 • Buitenactie; schijnwerpers afdekken als aanmaning en voor publiciteit (maken actiemateriaal). publiciteit genererende buitenactie.

 • Geregeld inspectierondjes fietsen.

 • Soms een kleine vervolgactie; brutale nachtactie  (op 9-7-'14 met de pers erbij)

 • Officiële afsluiting van de campagne met uitreiking onderscheiding aan de ondernemer die het meest heeft bijgedragen aan meer nachtelijk donker in Haarlem. Zie: oktober 2014 werd de succesvolle actie feestelijk afgesloten

3 Doen

Na het vaststellen van de probleemanalyse en het hoofddoel  (bij minimaal de helft van het aantal gevelverlichte panden ’s nachts de lampen uit),  is met nachtelijke inspectierondes een inventarisatie gemaakt van de na middernacht verlichte panden in het voorgenomen werkgebied. Bij ongeveer 40 panden troffen we omhoog schijnende gevelverlichting aan.  Voorjaar 2011 verstuurden we naar de eigenaren en/of huurders van die panden onze verzoek- en argumentenbrief. Wegens geringe respons zonden we 2 maanden later een herinneringsbrief. Dat bleek zinvol want daarna kregen we geregeld meer positieve reacties (ook negatieve). Oktober 2011 hielden we op 2 locaties een  publiciteit genererende buitenactie  (videofilmpje)


Maart 2012 hadden we 15 positieve reacties binnen, die geregeld op de resultatenlijst van onze eigen- en gemeentelijke website “De Groene mug” werden bijgeschreven. Mede omdat de gevelverlichtingsactie toen ook werd beloond met de Lokaal Bokaal van Milieudefensie-landelijk, leverde dat een uitgebreid artikel op in het Haarlems Dagblad. Dat resulteerde mei 2012 weer in een goede samenwerking met een vroegere tegenstrever van onze actie, nl. Stichting Haarlem Lichtstad.

Gedragen door het behaalde succes ging sindsdien de campagne (op een lager pitje) gewoon door, want resultaat als voorbeeld leverde weer meer resultaat op. Bij steeds meer panden werd omstreeks middernacht de gevelverlichting uitgeschakeld. Maar dat ging niet vanzelf, persoonlijke benadering per e-mail en/of telefoon was vaker nodig. Juli 2014 voerden we een brutale nachtactie uit omdat niemand de exploitatie/verantwoordelijkheid van een stel grond-spots wilde nemen; helaas nog zonder resultaat. Okt. 2014 werd de succesvolle actie feestelijk afgesloten vanwege 30 positieve reacties.

4 Resultaat

De gevelverlichtingsactie heeft dus uiteindelijk een goed resultaat opgeleverd. De campagne duurde eigenlijk te lang, maar met de verzamelde ervaring over deze actie is het sneller te doen. Milieudefensie-Haarlem probeert nog enkele lopende (langdradige) ‘zaken’ positief af te ronden en zal voorlopig nog wel eens ’s nachts inspecteren. Opmerkelijk is dat zo’n ‘zaak’ een meningsverschil betreft over het door de gemeente ’s nachts verlichte stadhuis; dus dit wordt nog vervolgd!

De grote buitenactie in oktober 2011 leverde niet de beoogde hoeveelheid publiciteit op, we hadden van tevoren onder geheimhoudings-embargo diverse media uitgenodigd. Desondanks was er geen verslaggever op de 'verduisteringsactie' afgekomen. Hieruit blijkt dat het goed is dat na het toezenden van zo’n persbericht, hierover telefonisch contact wordt opgenomen met de pers-redacties. Om met een gevelverlichtingsactie makkelijker in de krant te komen is het handig om deze dan uit te voeren omstreeks Earth Hour (maart) of de Nacht van de Nacht (oktober) i.v.m. een hoger actualiteitsgehalte.

Milieudefensie-Haarlem stelt voor gebruik door andere Milieudefensie afdelingen beschikbaar:

 • Spandoek met of zonder stokken (zie foto)

 • 5 Afdekplaatjes, "Licht uit", om bij een actie tijdelijk het schijnwerperlicht te verduisteren (zie foto)

 • De standaard verzoek- en argumentenbrief en de herinneringsbrief

 • Diverse persberichtenOpmerkingen

Wil je reageren? Meld je aan!

Contactpersonen