Bouw de grootste Levende Windmolen

Een levende windmolen is een windmolen die bestaat uit mensen die in de vorm van een windmolen op de grond staan. Als je van bovenaf een foto of film maakt, zie je een windmolen. Uitdaging: de mensen die de wieken vormen gaan met z'n allen draaien. Hoe meer mensen meedoen hoe beter.

Bouw de grootste Levende Windmolen

1 Analyse

Windenergie is een essentieel onderdeel van de overgang naar een duurzame energievoorziening in Nederland. Geen enkele andere duurzame energiebron is zo efficiënt als windenergie.

Windmolens zijn echter groot en mensen schrikken wanneer er een windproject bij hun in de buurt komt. Er ontstaat steeds meer weerstand tegen windmolens in Nederland. Dit kan ervoor zorgen dat er te weinig windprojecten gebouwd worden, terwijl we alle groene stroom zo hard nodig hebben.

Gelukkig zijn er heel veel mensen wel enthousiast over windenergie, alleen hoor je die meestal niet. Om te laten zien dat windenergie op veel supporters kan rekenen en dat windenergie een fantastische groene energiebron is, is het organiseren van een grote levende windmolen een supermooie actie.

Het is een activiteit die geheid bij de media in het oog springt en die heel leuk is om aan mee te doen. Bovendien heb je een spannende uitdaging om ons record te verbreken en het nieuwe record op jouw naam te zetten.

voordewind_141005_williekerkhof_177.jpg

Foto: Siimple Photography

2 Plan

Om te laten zien dat Nijmegen goed bezig is met windenergie en om leden te werven voor de coöperatie, heeft Milieudefensie samen met burgerwindcoöperatie Windpower Nijmegen op 5 oktober 2014 langs de Waal bij Bemmel het eerste officieel vastgelegde wereldrecord Levende Windmolen gevestigd; 213 mensen (en 2 honden) deden mee. De windmolen had de omvang van een echte windmolen met een mast van 100 meter lang en wieken van 50 meter. de totale lengte was dus 150 meter. WindPower Nijmegen en Milieudefensie wilden heel graag laten zien dat er veel supporters voor windenergie zijn in Nijmegen en omgeving. Met een levende windmolen geef je een statement af vóór windenergie.

Windpower Nijmegen wilde daarnaast een mooie publieksactie opzetten om nieuwe leden te werven. Zo kwamen we al snel op het idee van een levende windmolen en waarom dan niet meteen een wereldrecord vestigen?

Met 5 vrijwilligers van WindPower Nijmegen en nog een hele groep mensen die mee wilden helpen op de dag zelf zijn we aan de slag gegaan. We hadden zes weken de tijd en dat was erg kort, maar het is gelukt!

3 Doen

  • Zoek een ruime, goed bereikbare locatie, bijvoorbeeld een groot plein of een sportveld;

  • Denk goed na over de choreografie en oefen dit van tevoren met een groepje. Op de dag zelf moet je dit ook goed kunnen uitleggen aan de deelnemers. Wij deelden een tekening van het bovenaanzicht uit en verdeelden de deelnemers over de drie verschillende wieken en de mast door gekleurde papiertjes mee te geven waar op stond waar de mensen moesten gaan staan. De vorm van de windmolen hadden we de avond ervoor op het veld met stokjes en linten uitgezet;

  • Zorg ervoor dat je actie op tijd bij mensen bekend is: stuur een paar weken van tevoren een aansprekend persbericht naar de lokale media om mensen op te roepen om mee te doen, herhaal dit ca. anderhalve week van tevoren. Gebruik je eigen website en nieuwsbrief, Twitter en Facebook. Deel ook flyers uit en vraag iedereen die je kent om mee te doen. Je kunt ook aan sportclubs en scholen vragen of ze mee willen doen;

  • Leg je actie vast. Een levende windmolen levert prachtige plaatjes op. Je actie kun je voor de mooiste plaatjes het beste van bovenaf fotograferen en/of filmen. Kan het met een hoogwerker, of vanaf een toren of heb je bijvoorbeeld een drone nodig?

  • Gebruik zoveel mogelijk je netwerk om dingen voor elkaar te krijgen. Wij hebben ons netwerk maximaal ingezet. Daardoor konden we aansluiten bij festival de Oversteek en hadden daardoor een mooie ruime locatie op een weiland langs de Waal. Zo kwam er ook iemand met een drone die de hele actie heeft gefilmd en een bevriende notaris heeft e.e.a. officieel vastgelegd.

  • Denk aan je budget. Niet alles is gratis, maar in je eigen netwerk kun je vaak al veel regelen. Wij kregen ook financiële ondersteuning van de gemeente Nijmegen. Onderzoek op tijd of er subsidiemogelijkheden zijn, of laat je bijvoorbeeld sponsoren.

Schematisch opbouw windmolen.jpg

4 Resultaat

Op een druilerige zondagmorgen in oktober kwamen er maar liefst 213 mensen meedoen met onze levende windmolen!

 Het is niet gelukt om het record op te laten nemen in het Guinness Book of World Records, omdat het in geen enkele categorie paste. Het is een nogal bureaucratische organisatie ontdekten wij.  Ook het doen van een aanvraag moet ruim van tevoren gebeuren. Ze hebben wel aangegeven dat wanneer er meer aanvragen komen voor een wereldrecordpoging van een levende windmolen, dit mogelijk toch nog te doen.

De pers is enthousiast op onze actie afgekomen. We hadden zelfs nog een item bij Hart van Nederland en op TV Gelderland! Kijk ook op: http://www.levendewindmolen.nl/hoe-was-het/

Zes weken is eigenlijk te kort om zo'n actie te regelen. Er komt van tevoren best veel tijd bij kijken om alles goed te organiseren. Vooral het mobiliseren van mensen kost heel veel tijd. Je hebt een actief en betrokken clubje mensen nodig om de taken goed te kunnen verdelen. Als je twee tot drie maanden hebt, dan kun je het wat rustiger aan doen dan wij en ongetwijfeld met een nog veel beter resultaat!

Heel veel succes!

 levendewindmolen.png

Foto: Hover-Eye

 

Opmerkingen

Wil je reageren? Meld je aan!

Contactpersonen