Aan de slag met de petitie voor gezonde lucht!

Luchtvervuiling staat in de top 3 van de lijst van vermijdbare doodsoorzaken. Door het inademen van vervuilde lucht heb je meer kans op ernstige ziektes zoals longaandoeningen, kanker en hart- en vaatziekten. De Tweede Kamer kan hier verandering in brengen, door meer maatregelen te nemen voor schoner en minder verkeer. Help mee handtekeningen verzamelen!

Aan de slag met de petitie voor gezonde lucht!

1 Analyse

Luchtvervuiling is het grootste milieuprobleem voor onze gezondheid

Als je iemand vraagt wat het allerbelangrijkste is in het leven, dan zul je 9 van de 10 keer horen: mijn gezondheid. En die van mijn kinderen. We proberen te sporten, genoeg vitaminen te eten, te bewegen en te stoppen met roken, allemaal om maar zo gezond mogelijk te blijven. Maar we hebben geen keus als het gaat om de lucht die we inademen. 

Ziekte en sterfte die door inademen van vervuilde lucht veroorzaakt wordt, is vergelijkbaar met die van ongezond eten of te weinig lichaamsbeweging. Toch blijft luchtvervuiling voor veel beleidsmakers een onzichtbaar probleem. Liever kiezen zij voor meer asfalt en auto's dan voor het beschermen van de gezondheid van alle Nederlanders.

Dagelijks wordt door miljoenen uitlaten in Nederland een giftig mengsel van vervuilende gassen en deeltjes onze lucht ingebracht. Die lucht ademen we met z'n allen in. Je ziet er weinig van, maar voor onze gezondheid is luchtvervuiling een groot probleem.

Het (ultra)fijnstof, zoals roet, en de giftige gassen die in onze lucht zitten, zorgen onder andere voor een toename in longaandoeningen, zoals astma en bronchitis. Zo hebben kinderen die op plekken wonen waar veel verkeer rijdt 30% meer kans om astma te ontwikkelen. Het IARC, het internationaal agentschap voor kankeronderzoek, heeft fijnstof officieel als kankerverwekkend geclassificeerd. Daarnaast leidt luchtvervuiling tot hart- en vaatziekten. Maar liefst 20% van alle hart- en vaastziekten wordt veroorzaakt door luchtvervuiling. 

Ook heeft wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat er een verband bestaat tussen hogere concentraties luchtvervuiling en beroerte, geheugenverlies, zwangerschapshypertensie, vroeggeboorte, een laag geboortegewicht, zwangerschapsvergiftiging en effecten op het zenuwstelsel zoals autisme. Van alle milieuproblemen in Nederland levert luchtvervuiling verreweg het grootste risico voor onze gezondheid, en het is een probleem dat goed met maatregelen te verhelpen is. Daarom is verbetering van onze luchtkwaliteit een van de prioriteiten van Milieudefensie.

 

Uit: Hoe gezond is onze lucht? Eindrapportage meetcampagne oktober 2012- april 2014

Lees hier meer over de vorige meetcampagne, en lees hier meer over luchtvervuiling en de gevolgen voor onze gezondheid.

2 Plan

Samen voor gezonde lucht!

Binnen de campagne "Samen voor gezonde lucht”  gaan we in 2015 de luchtkwaliteit weer meten met bewoners. Dit doen we alleen op plekken waar we normoverschrijding verwachten. Daarmee sluiten we aan bij de actualiteit dat we volgend jaar overal in Nederland aan die Europese norm moeten voldoen. Meetplekken komen o.a. in : Arnhem, Hilversum, Maastricht, Geldrop (onder voorbehoud), Leiden, Nijmegen, Roermond, Schiedam, Tilburg en Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag.

De lucht in Nederland is echter op veel meer plekken ongezond. Daarom zijn we naast de meetcampagne een petitie gestart. We gaan de Tweede Kamer vragen méér te doen voor gezonde lucht in Nederland. Effectieve maatregelen zijn bijvoorbeeld investeren in fiets en openbaar vervoer en het weren van de meest vieze voertuigen uit de stad. Om te laten zien dat heel veel Nederlanders ook graag gezonde lucht inademen lanceren we een petitie. Samen gaan we ze overtuigen, iedereen heeft recht op gezonde lucht!

We denken dat 40.000 handtekeningen indruk zal maken bij de Tweede Kamer. Er is dus nog een hoop te doen, waarbij we jouw hulp niet kunnen missen. Weet jij handige plekken om petitielijsten neer te leggen? Of een leuke markt of evenement om mensen te informeren en te laten tekenen voor gezonde lucht? Heb je een online netwerk dat je kan vragen te tekenen?

Zet je in voor gezondere lucht! Alle kleine beetjes helpen, kijk wat jij kunt doen!

3 Doen

Wat kan je doen?

Wie wil de petitie online verspreiden via zijn of haar sociale netwerk, via mail, Twitter, Facebook of op websites waar je toegang toe hebt?

Wie neemt een petitielijst mee om vrienden en bekenden te laten tekenen?

Wie wil een stapeltje petitielijsten neerleggen bij de bibliotheek (of andere geschikte plek) bij jouw in de buurt?

Wie wil aan de bibliotheek (of andere geschikte plek) vragen of je er een middag met een standje mag staan om mensen te vertellen over het probleem luchtvervuiling?

Wie weet een geschikt evenement of marktdag om samen met anderen voorbijgangers te informeren en te laten tekenen voor gezonde lucht? (Denk aan een buurtfestival of biologische markt.)

Toelichting

Er is een online petitie beschikbaar. Er zijn flyers en handtekeningenlijsten beschikbaar en een Q en A met lastige vragen en slimme antwoorden.

We laten de petitie gedurende het hele campagnejaar lopen. Na een jaar bekijken we welk moment geschikt is om de petitie aan te bieden. We verwachten dat er ook voor die tijd acties of politieke momenten zijn om aandacht te vragen voor maatregelen voor gezonde lucht.

Wil je handtekeningenlijsten ontvangen en/of petitiekaarten? Heb je vragen of wil je zelf meer weten: kom naar ons toe, bel ons of mail ons! – wij hebben allerlei informatie van informatiebladen tot en met trainingen: gezondelucht@milieudefensie.nl

4 Resultaat

Resultaat

Hopelijk kunnen we in 2016 40.000 of meer handtekeningen aanbieden aan de Tweede Kamer! 

Opmerkingen

Wil je reageren? Meld je aan!

Contactpersonen

portret
Anne Reijnders
020 5507375
portret
Talking Streets 010
Talking Streets 010
portret
Marieke Wijnands