Economie

In de kapitalistische economieën is het optreden van crisissen een bekend verschijnsel. Maar sinds de wereldwijde crisis van 2008 worden de meest uiteenlopende aspecten van de bestaande economie bekritiseerd. Er worden daarvoor alternatieven onder woorden en in praktijk gebracht. Milieudoelstellingen spelen daarbij ook een rol.

Economie