U bent hier: Home / Kennisbank / Landbouw en voedsel / Regionaal veevoer

Regionaal veevoer

Je verwacht het niet, maar vlees, zuivelproducten en eieren in de schappen van de supermarkt en de grootschalige kap van oerwouden hebben alles met elkaar te maken. Om ons vee te voeren wordt er veevoer-soja uit Zuid-Amerika geïmporteerd. Voor het verbouwen van deze soja wordt op grote schaal regenwoud gekapt.

Regionaal veevoer

Om onze varkens, koeien en kippen uit de vee-industrie in Nederland te voeren wordt er veevoer-soja uit Zuid-Amerika geïmporteerd. Op grote schaal wordt regenwoud gekapt en in brand gestoken om ruimte te maken voor het verbouwen van deze soja.

In Zuid-Amerika leidt dit tot:

  • ontbossing van onvervangbare natuurgebieden zoals het Amazonewoud. Daardoor wordt het leven van vele unieke planten- en dierensoorten bedreigd.

  • gedwongen landonteigening van de lokale bevolking, die oorspronkelijk in de gebieden leefde waar nu soja verbouwd wordt.

  • armoede en honger onder de lokale bevolking. Land dat eerst gebruikt werd voor de teelt van mais, rijst, haver en bonen wordt nu gebruikt wordt voor het verbouwen van soja.

  • gezondheidsproblemen door het overmatig gebruik van landbouwgif. Soja wordt door genetische manipulatie resistent gemaakt tegen landbouwgif. Hierdoor kan er veel met gif worden gespoten zonder dat de sojaplant wordt aangetast. De omliggende natuur gaat dood.

  • uitputting van de grond door eenzijdige beplanting. Kostbare landbouwgrond wordt waardeloos doordat de sojateelt de voedingsstoffen aan de bodem onttrekt. Hierdoor is weer verdere ontginning nodig.

Lena Mozas van de UST, de vakbond van landloze arbeiders in Mendoza, Argentinië: "Boeren met eigen land worden daarvan verdreven en hun eigendommen worden vernield. Bedrijven gebruiken slinkse methodes. Er komt bijvoorbeeld een advocaat langs bij een boer en zegt dat hij vee wil kopen: “Als je hier je handtekening zet, is de koop bezegeld.” Aangezien veel boeren analfabeet zijn, weten ze niet dat ze in werkelijkheid tekenen voor de verkoop van hun grond.”

 

In Nederland leidt dit tot:

  • overbemesting met verzuring van de grond en het grondwater tot gevolg.

Door het grootschalig importeren van veevoer-soja wordt de kringloop van grond-veevoer-dier-mest-grond doorbroken. In Zuid-Amerika raakt de grond uitgeput; in Nederland ontstaat een mestoverschot.

 

Oplossingen

1. Vervangen van Zuid-Amerikaanse soja

Tot niet zo heel lang geleden teelden we in Europa in ruime mate zelf het veevoer voor onze veehouderij, met name veldbonen en voeder-erwten. Deze gewassen zijn echter internationaal weggeconcurreerd door de goedkopere Zuid-Amerikaanse sojaboon.

Niets staat ons in de weg om in Europa weer zelf onze veevoergewassen te gaan verbouwen. De rassen van veldbonen en voeder-erwten kunnen worden verbeterd zodat het eiwitgehalte en de hectare-opbrengst beter kan concurreren met de sojaboon. In Europa is voldoende landbouwgrond voorhanden om ons eigen veevoer te telen.

Daarnaast zijn er nieuwe mogelijkheden ontdekt: de teelt van eiwitrijke lupines en Europese sojarassen die zijn aangepast aan onze bodem- en klimaatcondities. Deze laatste optie lijkt, op dit moment, het meest kansrijk. In Nederland wordt volop geëxperimenteerd met de teelt van soja. De oogsten zijn nog niet van die omvang dat deze kan concurreren met de Zuid-Amerikaanse soja maar er zit wel ontwikkeling in.

Het vervangen van Zuid-Amerikaanse soja door in Europa geteelde gewassen is een optie die goed is voor Europese akkerbouwers, de Europese koeien, varkens en kippen én goed voor het milieu. De productie van veevoer in Europa biedt de mogelijkheid om de voer-mest kringloop te sluiten en daarmee vruchtbare landbouwgrond te behouden voor de toekomst.

2. Verminderen van het gebruik van Zuid-Amerikaanse soja

De beste aanpak is bij de bron: door minder Zuid-Amerikaanse soja te gebruiken. Dat betekent dat we minder vlees, zuivel en eieren moeten eten. We hoeven niet allemaal vegetariër of veganist te worden: een dagje geen vlees eten helpt al. Dat is beter voor het oerwoud én voor de wereldwijde voedselverdeling, het klimaat, de dieren en onze gezondheid.

3. Verduurzamen van de Zuid-Amerikaanse sojateelt

Zolang er Zuid-Amerikaanse soja in veevoer gebruikt wordt, is het belangrijk dat de teelt hiervan zo duurzaam mogelijk plaatsvindt. Aan de teelt moeten ecologische en sociale eisen worden gesteld. Door beter te telen met meer oog voor mens en omgeving, kunnen de sociale en milieu-effecten van de sojateelt verminderd worden.

Opmerkingen

Wil je reageren? Meld je aan!