U bent hier: Home / Kennisbank / Energie / Voor de wind, draagvlak voor windenergie

Voor de wind, draagvlak voor windenergie

Wist je dat windprojecten waarin burgers participeren een veel grotere kans van slagen hebben? Deze projecten verlopen veel positiever en soepeler dan windprojecten waar geen burgers bij betrokken zijn. Als mensen kunnen meedoen en meebeslissen smelt de weerstand tegen windmolens weg. En dat is maar goed ook want windenergie is hard nodig voor een snelle transitie naar een duurzame energievoorziening.

Voor de wind, draagvlak voor windenergie

Windenergie

Van alle hernieuwbare energiebronnen is windenergie op dit moment de meest efficiënte. Eén windmolen levert stroom aan circa 1700 huishoudens. Ter vergelijking: één windmolen levert net zoveel energie als twaalf voetbalvelden met zonnepanelen. Daarnaast is windenergie schoon, wordt zij onafhankelijk van andere landen geproduceerd en draagt zij niet bij aan klimaatverandering. Windmolens zijn daarom onmisbaar voor de overgang naar een duurzame energievoorziening!

Burgers

Niet iedereen is enthousiast over windenergie. Op verschillende plekken in Nederland ontstaat weerstand tegen windprojecten. Hierdoor gaat de ontwikkeling van windenergie traag en moeizaam. En dat is gezien de grootte van de klimaatproblematiek uiteraard onwenselijk. Wij hebben de ervaring dat windprojecten waarin burgers participeren makkelijker van de grond komen. Burgers kunnen dus een significante rol spelen in de energietransitie. Duitsland geeft hierin een geweldig voorbeeld. Daar is bijna de helft van alle duurzame energieprojecten in handen van burgers.

Brochure 'Voor de wind! Hoe je de handen op elkaar krijgt voor windenergie'

De brochure 'Voor de Wind' belicht de verschillende manieren waarop een windproject tot stand kan komen met draagvlak vanuit de bevolking. Het gaat in op projecten geïnitieerd door een burgerinitiatief in samenwerking met een projectontwikkelaar en/of in samenwerking met een landelijke windcoöperatie. De brochure geeft tal van praktische tips hoe je dit, als burgerinitiatief, kunt aanpakken. Eén hoofdstuk is speciaal gericht op beleidsmakers. Hierin worden zij aangemoedigd om open te staan voor een bottom upbenadering.

Download de brochure hier: 'Voor de wind'

Opmerkingen

Wil je reageren? Meld je aan!