U bent hier: Home / Kennisbank / Economie / Naar een circulaire economie

Naar een circulaire economie

In de ons omringende levenloze en levende natuur voltrekken zich op korte en lange termijn talloze kringloopprocessen. De bestaande economische orde kenmerkt zich echter door lineaire processen als voortgaande economische groei en winning van grondstoffen uit eindige voorraden die vervolgens in producten worden omgezet en na verkoop en gebruik als afval gedumpt of vernietigd worden. Deze lineaire wijze van omgaan met onze aardse leefomgeving leidt tot uitputting van natuurlijke hulpbronnen, vervuiling van het milieu en verstoring van ecosystemen zoals bosgebieden. Als alternatief voor de lineaire economie wordt tegenwoordig ook vanuit het bedrijfsleven de overgang naar een circulaire economie bepleit.

Naar een circulaire economie

De kringloopprocessen van een circulaire (of kringloop) economie kunnen bestaan uit vernieuwbare en niet vernieuwbare stoffen of producten. In het eerste geval gaat het om materie die langs natuurlijke weg steeds weer ontstaat. Dat geldt ook voor fossiele brandstoffen. Maar daarbij is de tijdsduur van miljoenen jaren waarin ze ontstaan in vergelijking met de decennia of eeuwen waarin ze worden opgemaakt zo lang dat ze niet tot de hernieuwbare hulpbronnen worden gerekend. Over een economie die in veel sterkere mate dan nu het geval is van natuurlijke vernieuwingsprocessen gebruik maakt gaat de paragraaf getiteld  bio-economie.

Milieuaspecten

Hergebruik van grondstoffen kan voorkomen dat ze schaars worden en zelfs in het geheel niet meer voor gebruik beschikbaar zijn, milieuvervuiling en verstoring van ecosystemen van de winning tot de afvalverwijdering worden tegengegaan. Een extra reden voor zuinigheid is dat ook voor het benutten van duurzame energiebronnen als wind en water zeldzaam wordende grondstoffen nodig zijn.
Ook het circuleren van grondstoffen en producten kan echter ook tot milieubelasting leiden. Daarom is het beperken van de hoeveelheden te circuleren stoffen en producten van belang.

Toekomst

Hoewel de huidige economische orde nog ver verwijderd is van het idee van een circulaire economie, is er een breed draagvlak voor ontwikkelingen in die richting. Schaarste aan grondstoffen zal waarschijnlijk een steeds belangrijker drijfveer worden voor het streven naar een circulaire economie. De schillenboer is een verschijnsel van vroeger. Kringloopwinkels bestaan er al lang. Maar er worden nu wel allerlei nieuwe initiatieven voor een ontwikkeling in de richting van een circulaire economie ondernomen.

Meer informatie

Circulaire economie op De Ceuvel. Down to Earth (Milieudefensie) December 2014  
Cramer, J. – Circulaire economie: van visie naar realisatie. Tijdschrift Milieu, september 2013. Pp. 31-33 
OPAi – Ondernemen in de circulaire economie. MVO Nederland. 2014 
TNO rapport – Kansen voor de circulaire economie. 2013 
Planbureau voor de Leefomgeving- Verduurzaming van internationale handelsketens. 2013  
Ellen Mac Arthur Foundation- Towards the circular economy.1 (2012); 2 (2013); 3 (2014) 

Contacten
Bag&Buy, verpakkingsvrije winkel. 
Circle Economy (website in het Engels)
Branchevereniging kringloopbedrijven Nederland BKN, opgericht in 1994 
International Resource Panel (IRP), opgericht in 2007 en onderdeel van UNEP.
 

Opmerkingen

Wil je reageren? Meld je aan!