U bent hier: Home / Kennisbank / Economie / Groene(re) belastingen

Groene(re) belastingen

Overheden kunnen met financiële prikkels milieubederf tegen gaan en milieubescherming stimuleren. Het eerste kan door het opleggen van heffingen en het tweede door het verlenen van subsidies gebeuren. Die prikkels kunnen zowel gericht zijn op individuele burgers als op bedrijven of andere organisaties. Ook de heffing van belastingen kan benut worden om ‘groene’ doelstellingen na te streven. Er wordt in dat verband wel gesproken over groene (of: groenere) belasting en over ‘vergroening van de fiscaliteit’.

Groene(re) belastingen

Vergroening van belasting heffing kan geschieden door het gebruik van grondstoffen en niet duurzame, fossiele en nucleaire, energiebronnen zwaarder te belasten en als compensatie het verrichten van arbeid minder te belasten. Een complicatie daarbij is dan wel dat de laagstbetaalden extra kunnen worden getroffen door het duurder worden van grondstoffen- en energiegebruik, waardoor ook de voedselprijzen omhoog kunnen gaan.

Milieuaspecten

Er kan geen twijfel over bestaan dat de wijze van belastingheffing effecten heeft op de mate en aard van door mensen veroorzaakte milieubelasting. Maar dat effect zal naar plaats en tijd en naar type milieubelasting variëren. Algemene uitspraken over ‘het’ effect van ‘de’ vergroening van de belastingheffing zijn dan ook niet te doen. Voor de specifieke en variërende effecten van vergroening van de belastingheffing wordt verwezen naar de hieronder genoemde en andere publicaties.

Toekomst

Er lijkt voor vergroening van belastingheffing thans in Nederland (en elders?) een breed draagvlak te bestaan, maar over de ontwikkeling op langere termijn zijn geen stellige uitspraken te doen.

Informatie

Arcadis/CE Delft – Vergroening van de fiscaliteit. Gent September 2014. 118 pagina’s. Voorstellen voor vergroening van belasting in Vlaanderen.
New era. New plan. Fiscal reforms for an inclusive, circular economy. The Ex’taks Project in cooperation with Deloitte, EY, KPMG Meijburg and PwC. Austerlitz, 2014
Vollebergh, Herman – Fiscale vergroening: uitdagingen voor de belasting op energie. Planbureau voor de leefomgeving (PBL). Den Haag. 2014
Rooijers, Frans & Martijn Blom – Vergroening van belastingen. Concrete handvaten. CE Delft. Maart 2015

Contacten

Planbureau voor de leefomgeving (PBL); Centrum voor Energiebesparing (CE)  Opmerkingen

Wil je reageren? Meld je aan!