U bent hier: Home / Kennisbank / Economie / Groen beleggen en verzekeren

Groen beleggen en verzekeren

Zowel individuen als instellingen kunnen bij beslissingen over het beleggen van hun geld onder andere sociale- en milieucriteria mee laten spelen. In dit verband wordt vaak over duurzaam beleggen gesproken. Als het alleen om het in overweging nemen van milieucriteria gaat wordt wel de term 'groen beleggen' gebruikt. De omvang van het duurzaam en groen beleggen is moeilijk te bepalen. Ook al omdat de daarvoor geldende criteria niet ondubbelzinnig vaststaan. Wel is het duidelijk dat het bij het beleggen rekening houden met sociale en milieucriteria in opmars is.

Groen beleggen en verzekeren

Een belangrijk instrument om duurzaam beleggen te stimuleren en te controleren is de inmiddels ruim 5 jaar oude eerlijke bankwijzer. Ze is in Nederland ontstaan op initiatief van Oxfam NOVIB, Amnesty International, FNV, Milieudefensie, Pax en Dierenbescherming. Het Nederlandse voorbeeld heeft in verschillende andere landen navolging gevonden en er bestaat inmiddels een 'Fair Finance Guide International'(FFGI) genaamd. De bankwijzer heeft betrekking op zowel ecologische als sociaal – economische en juridische onderwerpen. Aan de hand van praktijk onderzoek wordt beoordeeld of de investeringen van een bank in lijn zijn met (inter-) nationale richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Milieuaspecten

Voorbeelden van milieuonderwerpen die inmiddels onderzocht en beoordeeld zijn, zijn varkenshouderijen, elektriciteitsopwekking, slopen van schepen, delfstofwinning , veetransport en dierenwelzijn. Na 5 jaar constateren de initiatiefnemers van de eerlijke bankwijzer dat er onmiskenbaar een trend naar verbetering is vast te stellen. Inmiddels is er ook eerlijke verzekeringswijzer ontwikkeld.
Een voorbeeld van actievoeren om groen beleggen te stimuleren is de actie ABP Fossiel Vrij waarbij het Algemeen Burgelijk Pensioenfonds onder druk wordt gezet om geen pensioen gelden meer te beleggen in de winning van fossiele brandstoffen.

Toekomst

Dankzij de wereldwijde digitale communicatie zijn de mogelijkheden om informatie te verspreiden over de wijze van geld beleggen de laatste jaren sterk toegenomen. Het is aannemelijk dat die mogelijkheden ook in de toekomst gebruikt zullen worden om beleggers te stimuleren om milieucriteria te betrekken bij hun beslissingen over beleggingen. De  ontwikkeling op langere termijn is niet te voorspellen maar op dit moment is te verwachten dat het groen bellegen zowel door individuen als instellingen nog zal toenemen.

Informatie

www.beleggenonline.info (I)
www. eerlijkebankwijzer.nl     www. eerlijkeverzekeringswijzer. Nl (I)
www.fairfinanceguide.se (Zweden) (I)
5 jaar eerlijke bankwijzer. 2009-2014. Over 5 jaar druk, dialoog en engagement ten behoeve van meer duurzame investeringskeuzes (I)
Kritiek op huidige geldstromen: www.avaaz.org/en/contact (I)  Telefoon: +1-888-922-8229 (US)
Kritiek op banken: De Correspondent- Zo werden banken plost 7 keer zo belangrijk voor onze economie. 26-3-2015. …over de subjectieve keuzes van statistici die de waarde van banken sinds 1993 bij het bbp optellen

Contacten

Liset Meddens (internet) (ABP Fossiel Vrij)

Opmerkingen

Wil je reageren? Meld je aan!