Netwerk


In het Netwerk verzamelen we de goede initiatieven die er in Nederland zijn en laten die zien. Laat je inspireren, vind medestanders, leer van elkaar en deel jouw campagne, activiteit of actie. Bekijk hieronder de initiatieven van anderen of maak gelijk een pagina over je eigen initiatief.

Toolbox


Wil je aan de slag met jouw idee, actie of project? Maar weet je nog niet zo goed hoe en waar je moet beginnen? Kijk dan eens in onze Toolbox. Hierin vind je handige tips, voorbeelddocumenten, handleidingen en direct bruikbare info om aan het werk te gaan, van idee tot resultaat!
portret

Grip op groen doen

a) Vooronderzoek

 1) BELANGRIJK: wie is de eigenaar?  (er zijn ook waterschappen die gronden in beheer hebben) Informeer daarvoor bij de gemeente wie het groen beheert en wat de voorwaarden daarvoor zijn. Ook wat is de bestemming van de grond, wat zijn de plannen er mee etc.

(aan een stuk groen naast een wijkingang worden vaak eisen gesteld -uniforme uitstraling etc - Ook groen naast een doorgangsweg wordt als beeldbepalend gezien en daar worden dezelfde -uniforme- eisen aan gesteld)

2) is het groen wat zich leent voor overdracht ? (gemeentes hebben vaak een lijst van beschikbare stukken groen, braakliggende terreinen  of  "snippergroen"-stukken bestemd voor "overdracht" of mogelijk geschikt voor stadstuinieren ) 

3) bedenk (vanuit je plan) een onderhoudsschema (in de tijd) en bespreek dat  samen met afdeling groenbeheer van je gemeente

4) regel vervanging als je ziek wordt (of anderszins tijdelijk niet in staat om het onderhoud te plegen)

5) maak een contract(je)  met de gemeente (vaak hebben ze al een standaard contract ) en besef dat men er nog wel eens bij moet vanwege leidingen.

b) zoek medestanders

1) Benader mensen van de lokale politieke partij die je kent, (ze kunnen je plannnen richting de gemeente ondersteunen),

2) Zoek deskundigheid (IVN, landschapsorganisaties, Transition Towns organisatie etc),

(snippergroen kan ook heel goed gebruikt worden voor drachtpanten -bijen !-  of er kunnen aan bomen nestkasten opgehangen worden voor vleermuizen, uilen etc.) Deze organisaties  weten daar vaak meer van Kortom vergroot je netwerk via allerlei lokale organisaties. Samenwerken is verdubbelen !

 3) Zoek de publiciteit; maak een facebookpagina, (of bel de redactie van het wijkrantje) Doel: (mede)helpers werven. Bij kleine stukken grond : buren ?  Bij grote stukken groen: werving van vrijwililigers uit de wijk die je kunnen helpen. Mensen ook die je kunnen vervangen als je langdurig ziek of met vakantie bent,

4) maak (bij grote groepen) een excel sheet met adressen telefoonnumers etc., (let op de privacy)

5) maak een digitaal fotoboekje (Picassa, Flickr etc)  Altijd leuk en iedereen kan er dan bij (mits uitgenodigd)

6) filter "de trekkers" eruit en inventariseer wie welke expertise heeft.

7) vergeet ook niet de politiek (wethouder ?) uit te nodigen

 

c) Borg het financieel

1) Zet de kosten op een rijtje en informeer of er een wijkbudget is. Bij gemeentes zijn vaak potjes voor  bijv. bijvriendelijke beplanting of een wijkraad wil wel subsidie verstrekken omdat het de sociale samenhang in de buurt bevordert

 

d) Borg de inzet ook naar de toekomst toe:

1) Denk na over: ḧoe kunnen we dit op de langere termijn borgen (er vallen vaak vrijwiligers af)  Valkuil: continuiteit

2) Waar willen we uiteindelijk op uit komen (vanuit de doelstelling),

3) Meldt je aan (als je met een groep bent) bij een proviciale landschapsorganisatie  (verstrekken subsidies en materiaal).

 

e) als je aan het werk bent:

1) Zorg voor een nieuwsbrief voor de deelnemers (motiveert !)  Stuur deze allereerst BCC i.p.v "aan" of "cc"

    Maak de lijst pas openbaar als mensen aangeven dat ze daar geen bezwaar tegen hebben.

2) Hang een spandoek van je lokale organisatie op als je bezig bent,

3) Denk aan ARBO (landschapsorganisaties geven vaak cursussen  Arbo of "hoe om te gaan met materiaal")

 

Lees verder...